Fraværsgrensa saboterer forsering i matematikk. Eller?

IMG_0791Tenk deg følgende: Elev X går første året i videregående skole sammen med sitt kull. X er glad i matematikk, faktisk såpass at eleven siden sommeren har lest 3000 sider matematikk på universitetsnivå. Med forsering har eleven allerede unnagjort matematikk 1T og R1. I år står følgelig R2-matte for tur. Det er vel bare å få fri i 1T-timene og ha R2 i stedet. Ser enkelt ut, dette? Njee…

For dem av oss som ikke er bevandret i «fagkodene» i videregående skole:
Matematikk 1T = VG1 matematikk (på studiespes). Hvis elevene går videre i retning mer realfag, tar de «Matematikk for realfag» som består av to programfag: matematikk R1 (i VG2) og matematikk R2 (i VG3).

Og enkelt å forsere videre skulle det ikke være. Timeplanlegging er ofte litt av et puslespill, og på denne skolen ligger ikke alle timene denne eleven «går ut av» (1T) parallellt med de timene som trengs (R2). TRE av ukens fem R2-timer går fint, mens de TO andre R2-timene kolliderer med andre obligatoriske fag. Imidlertid har eleven 2 fritimer på andre tidspunkter, og kunne følgelig tenke seg å jobbe på egen hånd med R2 de to timene. Vi snakker om en faglig sterk, arbeidsom og pliktoppfyllende elev med 5 og 6 over hele fjøla. Løsning i sikte?

Nei, nå kommer det kinkige: Skolen antyder at eleven kun får 60% tilstedeværelse i R2 og at h*n følgelig ikke kan få vurdering/standpunktkarakter i R2 våren 2018.
Fryktelig blindebukk med den berømmelige fraværsgrensen her?
 
Hm..

Denne høyst reelle casen ble lagt ut i en lærer-gruppe på Facebook nylig. Trådstarter lurte på hva eleven/hjemmet kunne gjøre, og lærerkollegene delte bl.a. følgende innspill:

  • Flere mente at eleven kan melde seg opp som privatist.
    • Trådstarter svarer at dette kunne vært mulig, men eleven selv ønsker å følge ordinær undervisning sammen med dyktig lærer. Eleven anser det som mer lærerikt å tilhøre et faglig og sosialt fellesskap på egen skole.
  • En representant fra Elevorganisasjonen meldte at de gjerne bringer en slik sak videre til rettighetshjelpen i Elevorganisasjonen, eller Elev- og lærlingombudet i fylket der eleven bor. Og at «Vi vil gjerne hjelpe, og sørge for at eleven sine rettigheter blir møtt.» Bra å vite!
  • Flere viste til Forskrift til Opplæringsloven § 3.47. Her står det at eleven – etter avtale med rektor eller faglærer – kan ha avtalt hjemmearbeid uten at det føres fravær. «Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjeremål etter avtale med faglæraren eller rektor, skal ikkje reknast som fråvær.» 

Akkurat det siste innspillet viser seg å være viktig for denne eleven. Det kan se ut til at rektor har rett til å «justere» for denne eleven slik at h*n får ta R2, UTEN at den berømmelige fraværsgrensen kommer inn og lager plunder og heft. (Fraværsgrensen ble neppe utformet for å «ta» denne eleven, eller? Eleven har jo _fag_ – bare andre fag…)

Siste beskjed er da også at skolen har akseptert at eleven ikke skal få de to «kolliderende» timene/uke fraværsført. Eleven deltar i R2-undervisningen tre timer, og er ellers med sit kull. I de to fritimene jobbes det i tillegg med R2-matematikken, og her får faglærer mulighet til å følge opp en del av tiden.

Det løste seg, med andre ord. Uten blingsing til fraværsgrensa. Skoleledelsen bruker sin styringsmulighet til gode for eleven. Bra konklusjon!

Ønsker eleven hjertelig lykke til! 🙂 – Kari