Masteroppgave: Hvordan opplever elever med stort læringspotensial undervisningen i norsk skole?

BORADet er en glede å melde om en (nesten) fersk masteroppgave fra Høgskulen på Vestlandet campus Bergen, skrevet av Vegar Eide (2017). (Master i undervisningsvitenskap med fordypning i pedagogikk.) Tema er elevenes egne opplevelser.

Det overordnede forskningsspørsmålet har vært: «Hvordan opplever elever med høyere læringspotensial undervisningen i norsk skole?»

 

Eide har intervjuet fire elever og fire foreldreinformanter om hvordan elever med stort læringspotensial opplever undervisningen:

Elevinformantene i studien har opplevd undervisningen i norsk skole som «tragisk». De har alle opplevd skolevegring, mulig som resultat av manglende didaktisk tilrettelegging av faglige nivåtilpassede utfordringer, samt sosiale utfordringer i forbindelse med mobbing, konflikter eller vansker med å finne likesinnede venner. Det har kulminert i skolevegring, dernest skolebytte, før elevinformantene i dag opplever undervisningen motiverende gjennom at flere tar enkeltfag som privatist. Foreldrene har fungert som mulig signifikante andre, der lærere ikke har «sett» elevene og deres behov. IQ-testen elevene har tatt, hvor de alle har scoret minst 131, har blitt brukt av foreldrene som «bevis» på at: «Han er ikke dum, han er ikke syk, han har ikke et syndrom; han er høyt intelligent!»

Eide skriver:

Studiens resultater viser til viktigheten av at lærere, lærerstudenter og utredere får kompetanse om elevgruppen og hvordan en kan tilrettelegge for deres behov og utvikling, noe elevenes trivsel er avhengig av. Kunnskap og kompetanse kan bidra til å endre uhensiktsmessige holdninger knyttet til elevene som en homogen elevgruppe, til en heterogen forståelse både i kjennetegn, behov og områder for potensial. Det behøves mer forskning på feltet.

Nye masteroppgaver bringer ny kunnskap til dette feltet som i mange år var dårlig belyst i Norge. Gratulerer med velskrevet oppgave og takk for at du sendte meg lenke til den, Vegard Eide. Nå kan alle som ønsker det finne masteroppgaven:

Eide, Vegar (2017) Elever med høyere læringspotensial – hvordan opplever de undervisningen i norsk skole? 

Og psst! Alle dere som skriver til meg og ønsker tips for vinklinger av problemstillinger og mulige forskningsområder i deres egne masteroppgaver: les masteroppgaver der de skriver anbefalinger for videre forskning. Alle masteroppgavene jeg har funnet ligger under fanen/siden «Masteroppgaver» her på bloggen 😉
Mvh Kari