Kamelsvelging? Privatskoler som eneste løsning?

Anbefalt lesing i dag: Hanne skriver Om å svelge kameler – og velge privatskole

Og dette er velkjent for mange. Vi vet jo hvor vanskelig lærerne har det… Mange andre som trenger støtte, heterogene klasserom… Få ressurser.. Mange elever…

Jeg vet så altfor godt hvor lite tid det i praksis blir til å følge opp hver enkelt elev. Derfor har vi lenge tenkt at okei, det er ikke nok ressurser for alle, men heldigvis kan vi følge opp ganske brukbart selv – så får vi håpe at den tida som ikke brukes på barnet vårt, kommer andre til gode, kanskje noen som ikke har den muligheten hjemme.

Hanne skriver at dette kan hun leve med. Men resutatet av den manglende tilpassede opplæringen viser seg nå i fullt monn – og dette HÅPER jeg flere som har sin gjøren og laden i skolen leser:

Det jeg imidlertid ikke kan leve med, er å oppdage at han har gått rundt og følt seg dum. Jeg kan ikke leve med at det bare fokuseres på hva han ikke er flink til, og at vi knapt har hørt et ord om hva han faktisk mestrer.

Jeg skjønner godt at Hanne velger som hun gjør for Storebror. Jeg kjenner mange som flytter for å finne en skole som ivaretar også de faglig sterke elevene. Og jeg kjenner enda flere som teller på knappene: privatskole eller bli i lokalskolen? Jeg kjenner også noen som flytter ut av landet for å få en skole med et høyt nok læringstrykk.

Er det en slik skole vi vil ha? – Les Hannes blogginnlegg her.