Hvorfor trenger Danmark «gifted education»? (Og Norge?)

Linda K. Silverman deltok på Gifted Children Danmark sitt symposium om evnerike barn forrige helg. Jeg anbefaler på det varmeste å lese hennes «Why does Denmark need Gifted Education». (Bare pass på å bytte ut «Denmark» med «Norway», så er vi der?)

Les!

https://www.giftedchildren.dk/content.php?r=735-Linda-Silverman-Why-Does-Denmark-Need-Gifted-Education