Les bladet Utdanning om #evnerike barn!

Før helgen kom Utdanningsforbundets blad «Utdanning» ut med en hovedsak om evnerike barn: «Elever som sprenger rammer».

I bladet finner du en lengre reportasje fra Atheneskolen i København som er en av flere skoler for evnerike i Danmark. Du finner også kommentarer til reportasjen fra Professor Emeritus Kjell Skogen (UiO), Lykkelige Barn og politikerne Elisabeth Aspaker fra Høyre og Mette Hanekamhaug fra FrP.

Nå har Utdanningsnytt lagt ut pdf av blad nr. 8-2013, og direkte link til nedlasting er her. (Har du nettbrett kan du også finne appen for Utdanningsnytt i Appstore og Google Play.)

«Vi må huske på at ikke alle «gløgge skoletapere» blir vellykkede reketrålere med milliardinntekter.
Noen blir også vellykkede bankranere eller vellykkede terrorister.»
(Kjell Skogen)

About Krumelure (Kari K)

Norwegian Teacher & Gifted Advocate, blog at Krumelurebloggen.no about giftedness in Norway. Lektor/kontaktlærer/spesialrådgiver. Kursholder - elever med stort læringspotensial (#evnerike) og tilpasset opplæring. Styringsgruppen Nordisk Talentnettverk. ECHA-Correspondent to Norway, Delegate of World Council for Gifted and Talented Children. Twitter: @Kariekol

Posted on 29/04/2013, in EvnerikeBarn and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. 2 kommentarer.

%d bloggere like this: