NRK Fordypning om #evnerike barn i norsk skole

Ja, her har du en artikkel basert på radiodokumentaren fra lørdag. 

RADIODOKUMENTAREN: Én av fem barn som dropper ut av skolen tilhører de aller smarteste barna. Fredrik (11) ble «slemme-Fredrik» fordi skolen ikke visste hvordan den skulle håndtere et barn som ikke passet inn. Se NRK Fordypning her:  For smart for norsk skole – Fordypning.

Og jeg ønsker å legge til:

Ikke alle unger som har sterke evner passer inn i det bildet skolen har av et «flinkt barn». Noen detter av stolen og utvikler sinne mot skolen/lærere/læring fordi de ikke møtes faglig og sosialt. Andre innagerer, noe som er like alvorlig for den ungen det gjelder, men kanskje ikke like lett å oppdage for skolen.

Uansett: alle elever trenger autentiske mestringsopplevelser for å føle glede ved skolearbeidet. Annerledesbarn finnes det ymse av, og jo mer vi vet om alle disse annerledesungene, jo bedre kan vi forstå og hjelpe. Det er jo det vi som jobber i skolen vil!

Lurer du på hvordan Fredrik har det i dag, som sjetteklassing? Han har det mye bedre i skolen. Takket være bl.a. en empatisk og varm lærer som kom inn i bildet fra andre trinn, og takket være en svært oppegående ledelse ved Kolbotn skole. Det er vi evig takknemlige for!