For lærere: kurs i Oslo 4.mai om evnerike elever


Kom til Oslo og mitt kurs i regi av Bro Aschehoug. For mer informasjon om kurset kontakt

Inger S. Møllerløkken, tlf: 40 00 61 10 eller e-post Inger.skottene.mollerlokken@aschehoug.no

Direkte lenke til kurset side: http://bit.ly/1MQjk9a

Kurset er p.t. planlagt kun i Oslo den 4. mai , men det jobbes med å sette det opp også andre steder (og på andre datoer). Kontakt Bro Aschehoug for ytterligere informasjon.