Ny bok fra Dr. Greene: Lost and Found: Helping Behaviorally Challenging Students (and All the Others)

Hva gjør vi med elever som ikke oppfører seg slik vi vil? Understreker regler? Konsekvenser? Irettesettelser? Ja, en del av det har vi vel opplevd? Hva gjør vi da når regler, advarsler, påfølgende konsekvenser ikke har den ønskede effekt? Fler regler, konsekvenser, irettesettelser? Hm..

Hva med å prøve et annet tankesett?

Hva med å snu på flisa og anta at barn gjerne VIL gjøre det riktige, men så er det ikke alltid de KLARER. Av ulike årsaker. Dersom vi har et barn som agerer utfordrende i vår nærhet, så kan det rett og slett hende at barnet mangler ferdigheter for å reagere adekvat. Barnet vil gjerne, men får det ikke til. Klarer ikke – enda.

Og hva gjør vi vanligvis når et barn mangler en ferdighet? Når barnet mangler frustrasjonstoleranse, må bli bedre på konflikthåndtering, bli mer fleksibel, bedre på å kommunisere? Vi jobber for å lære dem det de ikke kan. Bare slik kan barnet hjelpes til en mindre grad av «eksplosjon» eller utenforskap. Bare slik reduseres det ødeleggende utagerings-konsekvens-samspillet mellom barnet og omgivelsene rundt, enten det er hjemme, i barnehagen eller på skolen. 

Av Dr. Ross Greene har jeg  lært at vi bør ta utgangspunkt i at «Kids do well if they can», eller at «unger gjør det riktige så sant de kan». Dersom vi har et barn i vår nærhet som utfordrer oss utagerer eller innagerer, så er årsaken at barnet mangler ferdigheter for å reagere adekvat. Barnet vil, men får det ikke til. Og da er det vi voksne som  må trå til.

Se videoen fra Dr.  Ross W. Greene om Understanding maladaptive behavior in kids

Se også et tidligere blogginnlegg om Dr. Greenes metode her på bloggen.

Bøker fra Dr. Greene

De første bøkene til Dr. Greene finnes på norsk: «Eksplosive barn» (for foreldre) og «Utenfor» (for skoler) (Lost at school). Nå er det nye bøker på gang/i salg på engelsk som jeg vil anbefale deg å lese dersom du ønsker kunnskap om Problemløsning gjennom samarbeid (Collaborative & Proactive Solutions):

For lærere/skoler: 

51SOP2M2nuL._SX329_BO1,204,203,200_Lost and Found: Helping Behaviorally Challenging Students (and, While You’re At It, All the Others)

Se den hos Adlibris.com i som e-bok her og
hos Amazon.com her – også i Kindle-utgave!

 

51fRwuoiMtL._SX329_BO1,204,203,200_.jpgFor foreldre (gis ut 9. august 2016): 

Raising Human Beings:
Creating a Collaborative Partnership with Your Child

Se den hos Adlibris.com her og
hos Amazon.com her – også i Kindle-utgave!

 

Kurs i Oslo!

Vil du vite mer om denne måten å tenke & arbeide rundt elever som utfordrer oss? I oktober 2016 kommer Ross Greene tilbake til Oslo for å holde kurs om metodikken. Det anbefales på det varmeste! Famlab skriver:

Barn som blir ekstremt sinte, frustrerte, noen ganger voldsomme, og som har for vane å eksplodere ofte og for tilsynelatende ingenting, kan være meget utfordrende og slitsomme å omgås. Foreldre, førskolelærere, lærere og andre som opplever dette daglig vet alt om dette. Ofte har de prøvd alt, men lite hjelper. Hva gjør en da? Dette gir Ross Greene gode og praktiske svar på.

Se mer på nettsiden til Famlab (også med gratis utdrag fra boken Utenfor): http://www.famlab.no/problemlosing-gjennom-samarbeid/