Velkommen til Krumelures tanker om evnerike barn

Evnerike barn. Særbegavede barn. Hørt om dem?

I Norge i dag heier vi frem idrettstalenter og musikktalenter. Hva med dem som har talenter for å lære raskt – og mye? Nei, dem er det ikke så mange som heier på.

Jeg gjør!

Siden disse elevene ble utelatt fra pensum i norsk pedagogikkutdanning for 40 år siden mangler store deler av norsk skole kompetanse på området. Pedagogene tror denne elevgruppen klarer seg selv, men det gjør de ofte ikke. Når disse elevene ikke identifiseres som evnerike løper de stor risk for å utvikle både emosjonelle og skolefaglige problemer. Derfor trenger vi mer kunnskap.

Derfor ønsker jeg å dele informasjon rundt denne gruppen barn.

About Krumelure (Kari K)

Norwegian Teacher & Gifted Advocate, blog at Krumelurebloggen.no about giftedness in Norway. Lektor/kontaktlærer/spesialrådgiver. Kursholder - elever med stort læringspotensial (#evnerike) og tilpasset opplæring. Styringsgruppen Nordisk Talentnettverk. ECHA-Correspondent to Norway, Delegate of World Council for Gifted and Talented Children. Twitter: @Kariekol

Posted on 19/01/2012, in EvnerikeBarn and tagged , , , , . Bookmark the permalink. 3 kommentarer.

  1. Heia, heia, heia! Applaus til alle som drar i samme retning. Det er på høy tid at også de høyt begavede barna får møte skolehverdagen med pedagoger som vet de er der.

  1. Tilbaketråkk: ..og takk for det gamle! « Krumelurebloggen

%d bloggere like this: