Symposium i Østerrike om selvregulert læring i Gifted Education

Pädagogische Hochschule Oberösterreich i Linz avholder 18.-20. oktober 2012 en konferanse om selvregulert læring, «The Autonomous Learner Model as a Means of Gifted Education«.

Til denne konferansen kommer Professor George Betts fra School of Special Education College ved Education and Behavioral Sciences ved University of Northern Colorado. Han skal holde foredrag om The Autonomous Learner Model som et verktøy overfor evnerike elever.

Autonomous Learner Model – Prof. Dr. George Betts

Professor George Betts og Jolene Kercher utviklet Autonome Learner Model (ALM) for å fremme selvregulert læring hos elever. Målet er å tilrettelegge for at eleven blir uavhengig og selvgående, og utvikler ferdigheter, begreper og positive holdninger på såvel kognitive som emosjonelle og sosiale områder.

Læringsprosessen skal styres av eleven, mens læreren inntar rollen som tilrettelegger. «ALM» søker å fremme elevens ønske om å lære – hvor eleven engasjerer seg i dyptgående læring, snarere enn «les tekststykket i læreboka og svar på spørsmålene som hører til«.

Mer om ALM? (http://nmgifted.org/ALM/ALM_model.html)

George Betts bok finnes her på tysk («Weg des selbstbestimmten Lernens»). Engelsk utgave ser ut til å være vanskelig å få tak i, men det ligger en artikkel her. Se også en artikkel av Professor Betts (The Autonomous Learning Model for High School Programming) her.

Mer om selvregulert læring

På nettsiden til Pädagogische Hochschule Oberösterreich ligger informasjon om symposiet (foredragene foregår på engelsk, mens workshops på både engelsk og tysk), hvor de også skriver:

«Å bidra til å hjelpe evnerike elever er et viktig anliggende for ethvert samfunn». –

Se mer hos: Pädagogische Hochschule OÖ: Symposien.

2 kommentarer til “Symposium i Østerrike om selvregulert læring i Gifted Education

Kommentarer er stengt.