Noen tips om undervisning av #evnerike elever

Ofte får jeg spørsmål om «Jammen, hva gjør jeg med den eleven i klasserommet, da?» – og svaret på det er ikke alltid helt rett frem. Det kommer an på alder, det kommer an på elevens faglige styrker (og evt. svakheter), det kommer an på hvilke muligheter skolen velger å tilby sine evnerike elever. Uansett lønner det seg å snakke med eleven, lytte til foreldrene og etablere et godt skole-hjem samarbeid.

Men i dag har jeg noen generelle tips hentet fra en offentlig nettside i vårt naboland over Nordsjøen. – I distriktet Medway i Kent (UK) har de på sine offisielle nettsider liggende følgende artikkel med generelle tips for lærere til evnerike og talentfulle elever. «General tips on teaching gifted and talented pupils» deles herved, kjapt oversatt. (For den opprinnelige siden, gå hit.) Jeg gleder meg til jeg finner denne type informasjon tilgjengelig for lærere også i vårt langstrakte land!

 • Planlegg like mye differensiering for de evnerike/sterke elevene – som for andre elever med særskilte behov.
 • Tilpasset opplæring/differensiering er ikke nødvendigvis utvidelse eller beriking. Disse elevene kan trenge noe helt annet til sine jevnaldrende.
 • Sørg for at vurderingen er basert på vurdering for læring. Begavede og talentfulle elever må «dyttes fremover» like mye som elever på et lavere nivå. Sett like faste/strenge mål, og referer til målene like ofte som for andre elever.
 • Tenk over om det du planlegger møter elevenes behov, og utfordrer disse elevene tilstrekkelig.
 • Ikke alle begavede og talentfulle barn har høy selvtillit. Lærernes planlegging må omfatte aktiviteter spesielt lagt opp for å bygge selvtillit og fostre inkludering.
 • Bruk kreative spørreteknikker.
 • Still åpne snarere enn lukkede spørsmål, for eksempel de som inviterer diskusjon og muligheter for flere tolkninger.
 • Ikke godta at det sterke barnet får svare først hver gang. Tillat heller ikke at barnet dominerer. Gi tid til andre elever.
 • På samme måte må du unngå å ta motet fra de ressurssterke og evnerike barna ved aldri å la dem svare.
 • Vent gjerne til du ser at flere elever har rukket opp hånden og du kan se at flere har svaret? Si (f.eks.) «Fem har en idé om dette, seks, oj, nå syv! Matthew? Ja, og Katie, hva ville du si?​​» Elevene føler da at alle dem med hendene i været fikk anerkjennelse for svarene, selv om de ikke fikk si svaret sitt høyt.
 • Bruk en teknikk som «tampen brenner» når elevene svarer, slik at alle skal få gi noen innspill før et endelig svar er nådd.
 • Plassere de evnerike elever på steder i klasserommet som tillater deg å opprettholde god øyekontakt i timene. Dette for å ha oversikt, eller å bli enige med barnet om hvordan de vil signalisere til deg når han/hun visste svaret selv om et annet barn fikk ordet. (Min kommentar: det er ofte viktig for dem å vite at du vet.)
 • I timene dine (eller i noen av dem) bør du bruke en strategi der du velger hvem som får svare, heller enn en «rekke-opp-hånda-hvis-du-vil-svare». (Et tips jeg har notert fra en anne kilde er å trekke hvem som får svare, i stedet for at de sitter med hendene i været. Dette kan hjelpe barn som blir svært utålmodige fordi de vet svaret så fort – og roper ut svaret i stedet for å la de andre få tenke.)
 • Tillat evnerike barn til å forbli stille i noen diskusjoner, for så å komme inn på slutten av timen eller etterpå direkte til deg hvis de liker det slik.
 • Gi eksplisitte og klare tilbakemelding på fokuspunkter i arbeidsoppgaver og/eller atferd.
 • Ta spesielt for dere ferdigheter som læringsstrategier, forskerteknikker, eksekutivfunksjon, personlig organisering og tidsstyring der hvor dette er hensiktsmessig.
 • Innfør også undervisning i sosiale ferdigheter, for eksempel deling, hvordan arbeide i grupper, hvordan lytte til andre, hvordan gi tilbakemelding eller vise selvtillit.
 • Bruk en «utfordring»-boks eller at eleven jobber videre på et spesielt avtalt prosjekt der det er atktuelt. Dette bør være valgfritt.
 • Evnerike og talentfulle elever skal få være i et undervisningsklima der de gjerne får mislykkes noen ganger, men får ikke mislykkes med vilje. Jobb frem et miljø der det er viktig å prøve seg og fundere frem et svar, selv om det kan vise seg å være feil.
 • Varier nivåer av ros etter personlighet til eleven, og inkluderer ros for den uvanlige innsikt som ikke nødvendigvis kommer fra ressurssterke og talentfulle barn.

Medway Council har også en god side der de tar opp ulike problemer som kan være vanskelige for evnerike barn på skolen – «Additional challenges gifted and talented pupils might face«, såsom mobbing og sensitivitet (se liste her).

Én kommentar til “Noen tips om undervisning av #evnerike elever

Kommentarer er stengt.