Europeisk forskning om #evnerike og #ECHA14

Selv om evnerikhet nærmest har vært borte fra skole- og forskningskartet i Norge i noen tiår er situasjonen annerledes hos våre europeiske naboer. Faktisk er Norge og Sverige de to eneste europeiske land der det ikke finnes offisielle tiltak for evnerike elever, eller omforente begreper for å betegne denne gruppen barn.

Under ser du et utsnitt fra  Eurydice sin rapport fra 2006 «Specific educational measures to promote all forms of giftedness at school in Europe.» Figuren viser hvilke land i Europa som har offisiell terminologi for å betegne barn med høyt potensiale. (Siden rapporten er noen år gammel har den ikke fått med de seneste endringene i Finland, der man nå har utarbeidet både planer og videreutdanning for lærere om evnerike barn.)

Europa 1

I Europa har mange forskere og praktikere følt et behov for å komme sammen for å diskutere forskning, dele resultater og bringe forskningen på evnerikhet og «gifted education» videre. Derfor ble organisasjonen European Council for High Ability (ECHA) dannet for 25 år siden.

The major goal of ECHA is to act as a communications network to promote the exchange of information among people interested in high ability – educators, researchers, psychologists, parents and the highly able themselves. As the ECHA network grows, provision for highly able people improves and these improvements are beneficial to all members of society.

Annethvert år arrangerer ECHA en konferanse om evnerikhet der sentral forskning presenteres, og nye bånd knyttes for å bringe forskningen videre. Jeg hadde gleden av å delta på den forrige ECHA-konferansen i august 2012 i Münster, noe som var en god opplevelse både faglig og sosialt.

Den eneste norske deltakeren som presenterte på konferansen var Ella C. Idsøe fra Universitetet i Stavanger (medforfatter til boken «Våre evnerike barn. En utfordring for skolen» fra 2011). Hun viste frem litt av sin forskning om evnerike barn i Skoleklar-prosjektet som drives av Læringsmiljøsenteret (Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning) ved Universitetet i Stavanger.

ECHA 14Som ECHA-correspondent til Norge har jeg gleden av å informere om den neste ECHA-konferansen som arrangeres i Ljubljana/Slovenia 17.-20. september 2014.

Temaet for konferansen er Re-thinking Giftedness. Giftedness in the digital age. 

Jeg håper at denne konferansen vil ha flere norske deltakere enn oss tre som var med på ECHA-konferansen i 2012. Dette er en konferanse der forskere og praktikere kan møtes og dele seneste nytt innen forskning om evnerike, diskutere veivalg og lære av hverandre. En god faglig møteplass, rett og slett!

Her er seneste versjon av konferansebrosjyren: ECHA 2014 first announcement

Hva med å komme på konferanse og høre disse Keynote speakers (og flere andre):

Du finner ECHA 2014 sin nettside her: https://www.echa2014.info

Senteret for Gifted Studies ved University of Ljubljana vil være en del av vertskapet for konferansen. Spennende!
Se video om konferansen her

Har du spørsmål om ECHA eller konferansen i 2014? Ta kontakt (se e-postadresse på «Om Krumelures blogg«.