Nysgjerrig på #evnerikhet – nettkurs 17/10

Fra SENGifted.org

Nysgjerrig på evnerikhet? Her kan du lære mer!

Organisasjonen Supporting the Emotional Needs of the Gifted, SENGifted, er en veldedig stiftelse basert i USA.

In 1981, SENG was formed to bring attention to the unique emotional needs of gifted children. It provided adults with guidance, information, resources, and a forum to communicate about raising and educating these children.

I dag arbeider de også med faglige spørsmål rundt evnerikhet og voksne. De arrangerer også jevnlig nettbaserte kurs (SENGinars) som kan lære oss et og annet om evnerikhet.

Denne uken (17/10) arrangerer de kurset «Gifted 101» for deg som er ny på dette feltet. Kursholder er Carolyn K som er grunnlegger av nettsiden Hoagies Gifted Education Page, en nettside med en enorm mengde artikler og anbefalinger for både foreldre og lærere til evnerike barn.

SENGifted skriver om kurset «Giftedness 101»

Being new to «gifted» can be overwhelming.
This overview will include topics such as:

  • characteristics
  • testing
  • levels of giftedness
  • sensitivities
  • underachievement
  • perfectionism
  • personality types

You will also learn about twice exceptional and where to find support in real-life and virtual communities. Find Internet resources, including research, curriculum and lots more; and explore gifted books for parents, teachers, and kids.

Hvordan?

Meld deg på til SENGifted via lenken under, og betal deltakeravgiften. Selve seminaret går på natterstid hos oss, men ca. en uke etter seminaret får du tilsendt detaljer slik at du får tilsendt presentasjonen som er brukt, og du kan lytte til et opptak av seminaret. – Dette fungerer veldig bra.

Sjekk mer her:  New SENGinar — October, 2013 « SENG.

«Our continuing goal is to help gifted children and their families not only to obtain important knowledge, but also to understand and accept themselves and others in ways that value, nurture, and support them in families, schools, workplaces, and communities. » Jim Webb