Spesialutgave om dobbelteksepsjonelle barn = gratis nå! #evnerike

Dobbelt…. -hvafornoe? «Dobbelteksepsjonelle» barn, eller såkalt «twice exceptional» vil si evnerike barn som i tillegg har en diagnose (som f.eks. ADHD) eller en lærevanske (som f.eks. dysleksi, dyskalkuli..).

Dette er en gruppe barn som kan falle mellom to stoler av ulike årsaker: barnets sterke evner maskerer lærevansken eller diagnosen slik at det blir vanskelig for hjem og skole å hjelpe, eller lærevansken/diagnosen maskerer barnet sterke evner, og barnet får følgelig ikke den opplæringen han/hun faktisk har et reelt behov for.

Utgaven av Gifted Child Quarterly fra oktober 2013 er en spesialutgave som omhandler nettopp dobbelteksepsjonelle barn, og nå har utgiveren bestemt at bladet skal ligge ute gratis ut desember måned!

GCQ Oct.13Gifted Child Quarterly utgis av den amerikanske organisasjonen National Association for Gifted Children, NAGC. Bladet ligger ute hos anerkjente SAGE Publications, i tillegg til at det sendes til medlemmene i NAGC.

Gifted Child Quarterly (GCQ) publishes original research and new and creative insights about giftedness and talent development in the context of the school, the home, and the wider society. Each issue offers quantitative and qualitative research studies that explore the characteristics of gifted students, program models, curriculum and other important areas that maximize the development and education of gifted students.

Her er det bare å kaste seg over fagartikler!

Special Issue: Twice-Exceptionality

Innholdet i bladet:

Introduction
Megan Foley-Nicpon: Gifted Child Quarterly’s Special Issue on Twice-Exceptionality: Progress on the Path of Empirical Understanding

Artikler

 • A Model for Screening Twice-Exceptional Students (Gifted With Learning Disabilities) Within a Response to Intervention Paradigm.
  R. Steve McCallum, Sherry Mee Bell, Jeremy Thomas Coles, Kelli Caldwell Miller, Michael B. Hopkins, and Angela Hilton-Prillhart
 • Differences Between Children With Dyslexia Who Are and Are Not Gifted in Verbal Reasoning
  Virginia W. Berninger and Robert D. Abbott
 • Creativity and Working Memory in Gifted Students With and Without Characteristics of Attention Deficit Hyperactive Disorder: Lifting the Mask. 
  C. Matthew Fugate, Sydney S. Zentall, and Marcia Gentry
 • Twice-Exceptional Learners’ Perspectives on Effective Learning Strategies. 
  Colleen Willard-Holt, Jessica Weber, Kristen L. Morrison, and Julia Horgan
 • The Influence of Primary Caregivers in Fostering Success in Twice-Exceptional Children
  Kristie Speirs Neumeister, Nina Yssel, and Virginia H. Burney

Se mer her: Table of Contents — October 2013, 57 (4).