2E

Dobbelt…. -hvafornoe? «Dobbelteksepsjonelle» barn, eller såkalt «twice exceptional» vil si evnerike barn som i tillegg har en diagnose (som f.eks. ADHD) eller en lærevanske (som f.eks. dysleksi, dyskalkuli..).

Dette er en gruppe barn som kan falle mellom to stoler av ulike årsaker: barnets sterke evner maskerer lærevansken eller diagnosen slik at det blir vanskelig for hjem og skole å hjelpe, eller lærevansken/diagnosen maskerer barnet sterke evner, og barnet får følgelig ikke den opplæringen han/hun faktisk har et reelt behov for.

Utgaven av Gifted Child Quarterly fra oktober 2013 er en spesialutgave som omhandler nettopp dobbelteksepsjonelle barn, og nå har utgiveren bestemt at bladet skal ligge ute gratis ut desember måned! Read Full Article