Kom til Nordisk talentkonferanse 2015!

NB! Nordisk Talentkonferanse 2015 er dessverre avlyst. Vi oppsummerer erfaringene hittil og planlegger nå en ny Nordisk talentkonferanse høsten 2016. Følg med her og på nettsiden til ScienceTalenter.dk for informasjon. Nordisk Talentnettverk har også en lukket facebook-gruppe. Ta kontakt dersom du ønsker å delta der.

Der er stadig pladser tilbage på årets nordiske talentkonference i Sorø den 14.-15. august!

Skynd dig at tilmelde dig på vores hjemmeside, så du sammen med Nordens øvrige talentaktører kan opleve en spændende konference, der:

  • præsenterer konkrete modeller for samarbejdsprojekter mellem uddannelseinstitutioner, kommuner og tværfaglige talentfora
  • kortlægger fælles muligheder og udfordringer for talentinitiativer i Norden samt
  • internationale talentudviklingsmiljøer, der inkluderer talenterne

Denne 3. nordiske talentkonference følger op på de to foregående konferencer, og har til hensigt at sikre det fortløbende talentarbejde og -samarbejde mellem de nordiske landes uddannelsessystemer.

Konferencen vil derfor fokusere på at igangsætte konkrete samarbejdsprojekter og netværk mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner og tværfaglige talentfora, samt kortlægge fælles muligheder og udfordringer for talentinitiativer i Norden.

Konferencen indledes med en kort introduktion af et oversigtskort over de nordiske landes talentinitiativer.

Det koster 4.000 Dkr. at deltage i konferencen. Dette beløb dækker konferencegebyr, materialer, forplejning (inkl. 3 retters festmiddag i den historiske festsal på Sorø Akademi) overnatning i enkeltværelse på Hotel Comwell og lokal transport.

Du kan tilmelde dig på vores hjemmeside eller her: http://www.sciencetalenter.dk/da/tilmelding/nordisk-talentkonference-2015/

Sideløbende med konferencen afholdes en nordisk sciencecamp for unge talenter i Norden om GRØN ENERGI med fokus på vind, sol, bølge, biobrændsel, brint og smartgrid og konstruktion af minimodeller, kanosejlads, segway-kørsel, GPS-løb og paneldebatter i dialog med konferencen.