Evnerike elever og tilpasset opplæring – ny bok!

evnerike-elever-og-tilpasset-opplaringPhd.-stipendiat Jørgen Smedsrud og professor emeritus Kjell Skogen, begge fra Universitetet i Oslo har begått en splitter ny bok om evnerike elever. Både Smedsrud og Skogen er ledende stemmer innen dette fagfeltet, og boken er et gledelig tilskudd til den voksende beholdningen av norske fagbøker.

Det ER fascinerende å konstatere at mellom 1970 og 2000 var antall fagbøker om temaet fra norske forskere lik 0 – zero – nada – ikkeno´!

Professor Arnold Hofsets bok fra 1970 finner du i digitalisert versjon på nb.no (her). Alf Skjelstads bok «En tankevekker» fra 2007 var et første, lille «varsel» fra en norsk forfatter. Og så skulle det ta enda noen år før den aller første norske fagboken ble en realitet: «Våre evnerike barn. En utfordring for skolen» av Kjell Skogen og Ella Cosmovici Idsøe. Først i 2011 var altså tiden moden.

Den mest undervisningsrettede boken for lærere hittil er Ella C. Idsøes «Elever med akademisk talent» fra 2014 (her). Den har ulike kapitler med anbefalinger for tilpasning i matematikk, naturfag og norskfaget, noe som gjør den til en bok jeg anbefaler alle skoler å anskaffe.

Men altså: en ny bok er på markedet. «Evnerike elever og tilpasset opplæring» er utgitt nå på Fagbokforlaget. Du finner den hos Adlibris.no her.

Forlaget skriver at boken er ment som en innføringsbok i tematikken:

Her kan du finne tips både til hvordan du kan identifisere evnerike barn, og til hvordan du kan tilpasse undervisningen. Det skisseres i utgangspunktet tiltak som kan gjennomføres innenfor rammene av den ordinære skolen. Forfatterne tar utgangspunkt i at også de spesielt evnerike har rett på en tilpasset opplæring, både for sin egen del og for å ivareta samfunnets behov. Forfatterne oppsummerer mye av den foreliggende litteraturen på området.og supplerer med egen forskning. Boken egner seg godt både for lærerstudenter og spesialpedagoger.

Utgangspunktet for forfatterne er altså at tiltakene som foreslås skal være mulig å gjøre i den ordinære skolen, innenfor rammen av tilpasset opplæring. Det er akkurat slike bøker som trengs: tilpasset en norsk skolevirkelighet.  Jeg synes Jørgen Smedsrud og Kjell Skogen har skrevet en bra innføringsbok som supplerer det andre som finnes på norsk per 2016 (se utvalget av bøker her).

Boken anbefales herved! – Du finner den i nettbokhandelen Adlibris her.

Én kommentar til “Evnerike elever og tilpasset opplæring – ny bok!

Kommentarer er stengt.