Udir.no med anbefalinger om elever med stort læringspotensial #evnerike

Det er fantastisk med alt som skjer nå. Husker at jeg satt på hjemmekontoret i 2010 og rev meg i håret fordi det ikke fantes noe som helst informasjon om evnerike elever hos Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdiektoratet. Hvor skulle vi i skolen vende oss når toppen av pyramiden ikke bidro? (Og så ble det til at jeg startet Krumelurebloggen i januar 2012 – mitt bidrag til kunnskap.)

Og nå er Utdanningsdirektoratet enda mer på banen med nettsidene sine, i tillegg til arbeidet med NOU 16:14. På vegne av mange kolleger: takk for at dere i Udir tar tak i saken.

De skriver:

Det er viktig at lærere legger til rette for elever med stort læringspotensial. Hvis enkelte elever som har spesielle evner og talent innenfor et fag eller felt ikke får den oppfølgingen de trenger, kan de bli lei, umotiverte eller utvikle negativ adferd. Denne teksten er utviklet for Utdanningsdirektoratet av Ella C. Idsøe.

Se mer her hos Udir.no: Elever med stort læringspotensial