Nye masteroppgaver om evnerike barn – 2012

Det er gledelig å se at det finnes studenter som interesserer seg for temaet «evnerike barn». Også våren 2012 er det ferdigstilt masteroppgaver. Dette er to av dem.

Bilde: FreeDigitalPhotos.net

Bilde: FreeDigitalPhotos.net

1) «Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker» (direkte link) – av Wibecke Bore Ribesen, Universitetet i Stavanger. Masteroppgave i spesialpedagogikk:

Resultatene viser at empirien samsvarer med teorien om at det er for lite kunnskap og kompetanse blant lærere til å møte begavede barn og unge med emosjonelle vansker, med gode tiltak og hensiktsmessig tilrettelegging.

OG

Funnene indikerer også at skolen er for lite forberedt og har få planer for tilnærming til begavede barn og unge, noe som kan gjøre det vanskeligere for lærere å ha fokus på denne elevgruppen, samtidig som det er vanskelig for disse elevene å bli sett og hørt i forhold til behov og forutsetninger.

2) «Tilpasset undervisning for potensielt sterke elever» av Runar Haarr, Masteroppgave i matematikkdidaktikk, Universitetet i Stavanger. (Hvordan påvirker differensierte oppgaver motivasjon for elever som underpresterer?) (direkte link) (Kommentar: oppgaven har en god gjennomgang av Renzullis Three Rings Model)

Resultatene fra forskningen min viser at det ikke nødvendigvis motiverer å gi en sterk underyter differensierte oppgaver når læreren ikke har tid til å følge opp med den veiledningen eleven trenger. Får imidlertid eleven veiledning, eller en som kan hjelpe eleven videre når han står fast, kan differensierte oppgaver påvirke motivasjonen i positiv retning.

Det interessante i begge disse masteroppgavene er at man – igjen – etterlyser forskning innenfor temaet, og kunnskap om evnerike barn i norsk skole. La oss håpe at så skjer!

2 kommentarer til “Nye masteroppgaver om evnerike barn – 2012

Kommentarer er stengt.