Hvordan utfordre #evnerike barn? Et eksempel fra USA

Her kommer en video fra USA om en skole som har tenkt utradisjonelt for å løse et problem med frafall. De forteller at de hadde problemer med at de sterkeste elevene rett og slett droppet ut av skolen fordi de opplevde at ikke lærte noe.

What we see is happening in a traditional school is,
a) these kids get in trouble, they are some of our greatest behaviour problems, and
b) they drop out because they’re not being challenged!

Denne skolen satt igang tiltak og grupperte de evnerike barna på 4.-6. trinn i samme klasserom (!).

Læreren sier «The goal of this class is:»

We’re untying your strings, go ‘n fly!

Når klassen har f.eks. matematikk underviser hun først 6.-trinningene i et tema en halv time (og 4. og 5. trinn arbeider selvstendig imens), så underviser hun 5. trinn en halv time i deres tema (mens de to andre trinnen jobber selvstendig), og så kommer det en halv time der hun underviser 4. trinn.

Men de har også felles temaer. Bl.a. ser du gruppene jobbe med «Skateboard science» og her er det mye entusiasme!

Du vil også se at læreren jobber mye med sosial kompetanse og kommunikasjonsferdigheter. – Noe alle barn selvsagt trenger. Enjoy 🙂

https://www.youtube.com/watch?v=Swy7Pb13EB0