Temanummer om #evnerike barn – Socialmedicinsk tidskrift

Image courtesy of domdeen at freedigitalphotos.net

Hurra og hurra! Her er det mer kunnskap å hente hos våre svenske venner.

I det svenske Socialmedisinsk Tidskrift har de i sitt seneste nummer fokus på evnerike barn:

«Se mig – också! Om särbegåvades utsatthet»

Bladet skriver at de det siste året har brukt flere temanummer til å fokusere på unge menneskers situasjon i Sverige, bl.a. om unge voksne uten utdanning, om ADHD og konsekvensene av denne diagnosen, om funksjonsnedsetninger etc.

I dette temanummeret om evnerike fortsetter Socialmedicinsk tidskrift å belyse en annen gruppe som er utsatt i det svenske samfunnet.

De särbegåvade utgör ena svansen på en normalfördelningskurva, med cirka 1-4 procent av befolkningen. Några drag som karakteriserar särbegåvade barn är brådmogenhet, att envist gå i sin egen takt och en stor iver att behärska. De är ovanligt nyfikna till sin natur och ett stort behov av att lära sig upptäcka nya saker. Dessa drag får för många konsekvenser och främst i skolan och i en studie uppgav 72 % att de under sin tid i grundskolan känt sig understimulerade och att de inte lärt sig så mycket.

Bristen på utmaningar och tristessen som eleverna känner över skolan, i kombination med bristen på stöd och förståelse för särbegåvning resulterar i att eleverna inte presterar, och att deras betyg blir lägre i jämförelse med de normalbegåvades. Särbegåvning uttryckas inom många olika områden som idrottslig, kommunikativ, akademisk, språklig, konstnärlig och teknisk. Vid en internationell jämförelse är det förvånansvärt lite forskning som berör de särbegåvades villkor i Sverige. De centra i Sverige som bedriver sådan forskning medverkar i detta nummer.

Disse artiklene er inkludert i spesialutgaven om evnerike:

Se hele Socialmedisinsk tidskrift om evnerikhet her. God lesing!

Image courtesy of domdeen at freedigitalphotos.net

Én kommentar til “Temanummer om #evnerike barn – Socialmedicinsk tidskrift

Kommentarer er stengt.