Østlandsk lærerstevne 2014 også om evnerike barn

Østlandsk LærerstevneKom til Østlandsk lærerstevne 2014! Det er gledelig at arrangøren også i år har inkludert to ulike kurs som omhandler evnerike barn. Det ene omhandler denne gruppen i skolen, og det andre omhandler evnerike barn i barnehagen. Jeg må innrømme at jeg synes at det er utrolig viktig at dette finnes i kurskatalogen hos en så stor arrangør. Det finnes nemlig svært få kurs tilgjengelig for lærere og pedagoger som ønsker å vite mer om evnerike elever/barn. (Og videreutdanningstilbud hos våre lærerutdanningsinstitusjoner er lik null… – men det kommer nok!)

 

Evnerike i skolen

Undertegnede (Kari Kolberg – lærer/blogger/skribent/foredragsholder om evnerike barn og masterstudent i tilpasset opplæring/Høyskolen i Hedmark) og Jørgen Smedsrud (stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo – har skrevet masteroppgave om evnerike barn og skal altså nå igang med doktorgrad!) holder kurs om evnerike elever og tilpasset opplæring på Østlandsk også i år. Vi holdt tilsvarende kurs ved fjorårets lærerstevne og fikk svært mange hyggelige tilbakemeldinger. Kom og hør oss fra kl. 9:

Kurs 33F – Evnerike elever: Hvordan gjenkjenne og ivareta elever med en sterk læringshunger?

De seneste årene har det vært økende fokus på en «glemt» elevgruppe i norsk skole: Elevene som bl.a. kalles evnerike eller begavede. Han eller hun passer ofte ikke inn i vårt mentale bilde av den «flinke», men tyr vel så ofte til uproduktiv atferd og/eller underyting i klasserommet. Kurset rettes mot lærere som ønsker å vite mer om hvordan evnerike elever kan gjenkjennes, hvilke kognitive og emosjonelle behov de har, og hvordan man kan gi dem tilpasset opplæring.

Kurset holdes kl. 9 – 12 på fredag 31. oktober.

Direkte påmeldingslenke til kurset her.

Evnerike i barnehagen

Fredag kl. 13.30 har man også satt opp et etterspurt kurs for barnehager:

Kurs 11F – Evnerike barn i barnehagen

Oppstart: 31.10.2014 13:30
Kursholder: Linda Apalsnes Gardar

Evnerike barn har mange aldre på en gang. De er barn som tenker annerledes og raskere enn andre. I lek og samspill med sine omgivelser kan de møte en del utfordringer. Kurset omhandler hvordan intelligens kan forstås og hvordan høy begavelse kan arte seg i barnehagealderen. Vi kommer inn på hvilke tegn barna kan vise og hva barnehagen kan gjøre for å imøtekomme dem.

Linda Apalnes Gardar er barnehagelærer med master i barnehagepedagogikk fra HiOA i 2012. Hennes masteroppgave heter «Evnerike barn i barnehagen». (Se mer om den her.)

Påmeldingslenke direkte til kurs 11F – Evnerike barn i barnehagenher.

Vel møtt til Østlandsk lærerstevne 2014! Vi gleder oss 🙂

Påmeldingsfrist 21. september.

Påmelding gjøres på nettsidene til Østlandsk lærerstevne – se hele kursoversikten her.

2 kommentarer til “Østlandsk lærerstevne 2014 også om evnerike barn

Kommentarer er stengt.