Nytt kurs om #evnerike elever på Gardermoen 16. oktober

Førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger og forsker ved Læringsmiljøsenteret, Ella C. Idsøe, holder et nytt kurs for lærere, pedagoger, ansatte i PP-tjeneste og BUP. Denne gangen på Comfort Hotel RunWay på Gardermoen.

Dato: 16. oktober 2014.
Tid: 9.30-16.00

Ella Cosmovici Idsøe har en Phd om evnerike barn og forsker bl.a. på denne barnegruppen i Skoleklar-prosjektet som løper hos Læringsmiljøsenteret i Stavanger. I 2011 skrev hun og professor emeritus Kjell Skogen ved Universitetet i Oslo boken «Våre evnerike barn, en utfordring for skolen«, og nylig komm Idsøe med den splitter nye boken «Barn med akademisk talent» hos Cappelen Damm. (Ella C. Idsøe har forøvrig også skrevet et kapittel i Mette Buntings splitter nye pedagogikkbok «Tilpasset opplæring – i forskning og praksis» som du finner hos forlaget her.)

Se mer fra Ella C. Idsøe hos Læringsmiljøsenteret her.

Kurset omtales som følger hos Fagakademiet.no:

«Dette kurset handler om de elevene som har spesielt gode evner innenfor et eller flere fagområder, sammenlignet med sine jevnaldrende. Disse elevene trenger tilpasning av sitt undervisningsprogram dersom de skal prestere i samsvar med sine evner. Hvis ikke står de i stor fare for å bli underytere.

Ofte er vi ikke klar over at vi har slike elever i klassen. Men på hver skole, i hvert klasserom, uavhengig av sosial klasse eller kultur – finnes disse elevene som klarer mye mer, enn det de blir bedt om å gjøre i skolen i dag. De ville hatt både akademiske, sosiale og motivasjonsmessige fordeler av flere utfordringer. Det er viktig at de blir sett, forstått, stimulert og støttet av lærere, PPT, og BUP.»

Se mer her: Fagakademiet > De evnerike elevene i skolen – elever med høyt potensial.

Én kommentar til “Nytt kurs om #evnerike elever på Gardermoen 16. oktober

Kommentarer er stengt.