Kurs i Bergen 13. oktober om #evnerike elever og tilpasset opplæring

Kom til kurs med Ella C. Idsøe (fra Læringsmiljøsenteret) i Bergen 13. oktober. 

NB! Det er fortsatt noen ledige plasser, så selv om det står en påmeldingsfrist hos kursleverandøren er det bare å melde seg på NUH 😊

Tillpasset opplæring for elever med høye evner i matte, naturfag og literacy. 

Dette kurset handler om de elevene som har spesielt gode evner innenfor ett eller flere fagområder, sammenliknet med sine jevnaldrende. Disse elevene trenger tilrettelegging av sitt undervisningsprogram dersom de skal prestere i samsvar med sine evner. Hvis ikke står de i stor fare for å bli underytere. Ofte er vi ikke klar over at vi har slike elever i klassen. En vanlig misforståelse er at skoleflinke elever er det samme som elever med høyt potensial! Men dette er ikke alltid tilfelle.

På hver skole, i hvert klasserom, uavhengig av sosial klasse eller kultur – finnes disse elevene som med spesiell tilrettelegging ville kunnet yte mye mer enn hva de vanligvis gjør. De ville hatt både akademiske, sosiale og motivasjonsmessige fordeler av tilpassede utfordringer. Det er viktig at de blir sett, forstått, stimulert og støttet av pedagogisk personale, samt ansatte i PP-tjeneste og BUP.

Finn mer om kurset på nettsiden: Fagakademiet > De evnerike elevene i skolen – hvordan gi dem mulighet til å utvikle sitt potensial