Talentutvikling

Det kan kalles så mangt, men jeg må si jeg liker begrepet «Talentutvikling». Det er jo dette ordet vi bruker innen idrett og musikk. Hvorfor ikke bruke det i skolen også?

Løpertalent in speUndervisningsministeriet i Danmark har laget en rekke filmer om temaet talentutvikling.

I dag har jeg hygget meg (?!) med filmen «Talentudvikling. En debattfilm» der vi ser historien til en evnerik gutt og følger utviklingen hos både gutten og skolen hans (ikke minst det siste!). Samtidig intervjues en rekke fagpersoner om temaet, bl.a. spesialistpsykolog Ole Kyed og to eksperter fra DPU ved Århus universitet, Kirsten Balzer og Hans Henrik Knoop.

Jeg synes det er svært interessant at våre naboer i syd har fått tematikken opp på politisk nivå, mens det i Norge lenge har skjedd svært lite.

Ja, daværende Kunnskapsminister Kristin Halvorsen sa ( NRK Dagsnytt 18 den 1.10 2010) at hun synes det var viktig at disse elevene får utfordringer, men den aktive politikken har vært ikke-eksisterende. (Hvor er f.eks. er retningslinjer eller etter-/videretudanning norske skoler trenger for å gjenkjenne og utfordre denne elevgruppen?)

Jeg ser i Stortingsmelding 22 (2010-2011) «Motivasjon – Mestring – Muligheter» at de i pkt. 5.5 skriver om de «høyt presterende elevene»:
«Prinsippet om tilpasset opplæring skal gjelde for alle elever, også for de høyt presterende.»

 

Så kort tid tilbake som i 2008 måtte foreningen «Lykkelige barn» be om svar  fra Kunnskapsdepartementet om det vitterlig var slik at norske talentfulle elever også var omfattet av Opplæringslovens bestemmelse om «Tilpasset opplæring». Det er derfor gledelig at det nok en gang presiseres i Stortingsmelding 22, men:

  • Hva med alle dem som faktisk trenger ekstra utfordringer fra «første dag i første klasse»? – Det er mange som ikke klarer å vente til de har havnet på ungdomsskolen!
  • Hva med elevene som ikke blir gjenkjent for sitt potensiale fordi lærerne i Norge ikke vet nok om elevgruppen?
  • Stortingsmeldingen snakker om «De høyt presterende elevene«. Det er mange, mange evnerike elever som per d.d. sitter i norske klasserom og IKKE presterer høyt. Fordi de ikke får muligheten til det. Hva skal du gjøre med dem, kunnskapsminister?
  • Hvordan skal en lærer gjenkjenne et talent når han/hun ikke har lært om evnerike barn i sin utdanning?

Og så lurer jeg på hvor forskningen på dette er i Norge. Det vrimler ikke akkurat av tydelige fagpersoner som snakker evnerike elevers sak hos oss. To hederlige unntak er Kjell Skogen ved Universitetet i Oslo (se f.eks. her.) og Ella Cosmovici Idsøe ved Universitetet i Stavanger (se f.eks. her eller denne fra Skoleklar!-prosjektet).

Men i Danmark har det skjedd saker – i flere år!

Den danske spesialistpsykologen Ole Kyed har jobbet i mange år med evnerike barn, eller «barn med særlige forutsetninger» som de kalles i Danmark. Han sier i filmen:

«Når barnet opplever at det ikke møtes på sine evner, kan noen av dem vise en atferd i klassen som kan være ganske ubehagelig for læreren og kameratene.»

Med andre ord: eleven blir ikke sett for sine talenter og kan ta det ut i atferdsproblemer. De blir kanskje klassens klovn eller de havner i stadige konflikter med sine medelever og lærere. Noen blir også innesluttet og trekker seg tilbake fra både undervisning og klassens sosiale liv. De logger av mentalt fordi skole = meningsløshet.

Ole Kyed han har følgende råd til lærerne som står i klasserommene våre:

Vær oppmerksom på når et barn er usedvanlig mht. sin formuleringsevne, argumenterer anderledes. Vær oppmerksom på barn som viser en høy grad av intensitet, en høy grad av følelser, spesielt jo yngre de er.

Som lærere, sier han, skal vi da gå inn og undre oss.

«Hvorfor er denne eleven så anderledes?»
«Hvorfor oppfører eleven seg slik?»

Ole Kyed sier også i filmen:

Man utvikler ikke talenter ved å be førsteklassingen om å ta «noen ekstrahefter der borte». Man utvikler talenter ved å gå i dialog. Ved å finne ut hvor grensen går for barnets muligheter. Ved å lytte til andre som er tett på barnet og finne ut hvorfor de opplever barnet som de gjør.

Har du ork til å se en 28 minutters film om denne elevgruppen, så gjør det ved å følge linken på toppen. Det er verdt det!

«Hvis man underviser alle elever på samme måte skaper man en urettferdig pedagogikk!»

5 kommentarer til “Talentutvikling

Kommentarer er stengt.