Konferansen «Evoking Excellence in Higher Education and Beyond» oktober 2012

Konferansen «Evoking Excellence in Higher Education and Beyond» arrangeres ved Hanze universitetet i Groningen, Nederland 4.-5. oktober 2012.

De skriver på sine nettsider:

«The aim of the conference is to gain a better understanding of how to evoke excellence in higher education and beyond, and to address the gap between practice and research on education for gifted and highly motivated students.»

Inviterte foredragsholdere inkluderer flere professorer fra USA og Nederland, og også Professor Kirsi Tirri fra Universitetet i Helsinki. (Her har våre finske venner et forsprang – igjen?)

Når kommer det en fagkonferanse om talentutvikling i norsk skole?

http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=587