«Vi bør bekymre oss for de flinkeste elevene» sier PISA-forsker

Dagsavisen i dag: «Skoletaperne henter inn et skoleår» (jeg er _ikke_ glad i begrepet «taper» her…. grrr…).

Veldig bra at norsk skole løfter de svake elevene så formidabelt slik som skoleforskeren her sier. Men jeg biter meg merke i følgende sitat fra skoleforsker Rolf Vegard Olsen:

Der reformen ser ut til å ha løftet fram de som sliter på skolen noen hakk, mener utdanningsforsker Olsen at norsk skole er for dårlig på å gi de flinke elevene nok å bryne seg på.

– Det er de svake som har hevet det norske gjennomsnittet, for de sterke har ikke rørt på seg. Vi bør bekymre oss over at Kunnskapsløftet ikke virker for de flinkeste. Læreplanene er ambisiøse på deres vegne, men de brukes nok ikke godt nok.

Vi har nesten ikke elever på nivå 5 og 6 i lesing, matematikk og naturfag i PISA-undersøkelsene.
Det triste er også at andelen her er synkende. Hva har våre skolepolitikere tenkt å gjøre med det, tro?

via Skoletaperne henter inn ett skoleår – Dagsavisen.