Flinkhet står i veien for de #evnerike

Les innlegget fra Lena Skår Størseth hos Aftenbladet fra helgen:

Flinkhet står i veien for de evnerike

Skoleflinke liker å gå på skolen, evnerike liker å lære. Skoleflinke adlyder regler, evnerike har mye motstand i seg og stiller ofte kritiske spørsmål med et høyt refleksjonsnivå.

JEG UROER MEG IKKE for de skoleflinke, ei heller for deres ofte ambisiøse foreldre – men for de evnerike.

Hetlands problem, som også gjelder leder for oppvekst i Stavanger, John Peter Hernes (Aftenbladet 25.2), er at de blander begrepene skoleflinke og evnerike, og dermed avdekker de at det er behov for ytterligere spesialpedagogisk kompetanse på flere arenaer enn i skolen.

De evnerike blir nemlig ofte mobbet på grunn av sitt utenforskap og sin annerledeshet. De evnerike trenger ofte mye emosjonell støtte både fra lærer og medelever. Jeg uroer meg for de evnerike, for de mistrives ofte i skolen.

DET ER EGENTLIG de skoleflinke Hetland snakker om når han avfeier denne mistrivselen som noe underordnet. For de evnerike handler denne utilpassheten ofte om noe dypt personlig og emosjonelt, noe livsviktig. Det handler om det motsatte av elitisme.

For hva er det som gir mennesker vilje og kraft til å møte utfordringer? Jo, det er mestring. Følelsen av mangel på mestring hos evnerike barn (i tillegg til kjedsomhet og usynliggjøring i fag de er sterke i), som kjennetegnes nettopp av å være selvkritiske, kan gi seg utslag i skolevegring. Og dermed starter den onde sirkelen.

For mens de skoleflinke liker å gå på skolen, liker de evnerike å lære. Mens de skoleflinke adlyder regler, kan de evnerike ha mye motstand i seg, og de stiller ofte kritiske spørsmål med et høyt refleksjonsnivå.

Les mer her:

via Flinkhet står i veien for de evnerike – Aftenbladet.no.

Én kommentar til “Flinkhet står i veien for de #evnerike

Kommentarer er stengt.