Et eget kommunalt vitensenter om #evnerike barn!

Stol

Bilde fra Freedigitalphotos.net

Jeg hoppet i stolen av glede da jeg leste følgende:

Et eget vitensenter som skal understøtte en kommunes visjon om «Barn og unge lærer uten grenser – de utnytter og utvikler sine ressurser og sitt potensiale maksimalt»!

Joda, vi må til en dansk kommune for å se omtalen av et vitensenter for evnerike barn, men det viser at det går an. Når kommuner og skoler har kunnskapen på plass forstår de at evnerike barn har særlige behov. Behov som må tas på alvor. – Og som skolene trenger hjelp med .

Gentofte kommune skriver:

Gjennom å bygge opp et «Videnscenter for børn med særlige forudsætninger ønsker vi å understøtte vår visjon om at ”barn og unge lærer uten grenser – de utnytter og utvikler sine ressourser og sitt potentiale maksimalt”, så den også gjelder barn og unge med særlige forutsetninger.

På kommunens nettsider som omhandler deres skolesatsing, henviser de bl.a. til Dansk Evalueringsinstituts undersøkelse som viser at svært mange lærere sliter med å tilpasse opplæringen innenfor klasserommets fire vegger (se bl.a. et tidligere blogginnlegg her)

Videre skriver Gentofte kommune på sine nettsider:

Evnerike barn er ofte en oversett og misforstått gruppe i det danske skolesystem. Hvis de ikke blir sett og utfordret, kan det føre til at de blir passive eller forstyrrende deltagere i undervisningen. Disse elevene underpresterer i skolen og dropper i verste fall ut av videre utdannelse.

Hvorfor ønsker de å gjøre noe særlig i sin kommune for å ivareta de evnerike barnas behov?

Forskning viser at det er ca. 15 % barn med særlige forutsetninger i hver skoleklasse. Forskning viser også, at hvis disse barna aksepteres av fellesskapet, ses av lærerne, blir forstått, imøtekommet og utfordret er de i stand til å utvikle sin egen faglighet og til å heve det faglige nivået for hele klassen.

Vitensenteret skal være et virtuelt kompetansesenter, og kommunen ønsker med dette å sikre at:

  • lærere og pedagoger blir i stand til at gjenkjenne evnerike barn
  • lærere på alle skoler opplever at de er i stand til å arbeide med evnerike barn
  • evnerike barn trives i skolen og utvikler seg optimalt faglig og sosialt
  • foreldrene opplever større forståelse av og for sine barn og unge – og at de dermed er mer tilfreds med undervisningstilbudet.

I inneværende skoleår skal de ha særlig fokus på:

  • at medarbeiderne bliver bedre på å tilrettelegge og gjennomføre konkrete undervisningsforløp, hvor de faglig sterkeste elevenes behov også imøtekommes. – Dette gjøres bl.a. ved å bedre medarbeidernes kompetanse innenfor temaet undervisningsdifferensiering.
  • at alle skoler har en strategi for oppmerksomhet på evnerike barn.

via Gennembrud for Videnscenter for børn med særlige forudsætninger | Læring uden grænser.