Danmark

OppoverDocent i matematikkdidaktikk Arne Engström ved Karlstad Universitet er svensk representant for European Council for High Ability (ECHA), og har samme rolle i Sverige som jeg har i Norge. I går sendte han meg et debattinnlegg om de svenske «spetsgymnas» – altså faglige gymnas etter modell av idrettsgymnasene. I Norge har enkelte ivret for denne type løsninger, men svaret fra bestemmende hold har vært et rungende «NEI». – I Sverige derimot har «spetsgymnas» vært en forsøksordning siden skoleåret 2009-2010. Det svenske Skolverket har nå gjort en evaluering av ordningen, og det ser ut til at konklusjonen er at disse bør gjøres permanente. Read Full Article

Image courtesy of Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net

Herlig! Den danske foreningen Gifted Children – søsterorganisasjon til det norske foreldrenettverket Lykkelige Barn – har holdt på noen år og har totalt 1400 familier som medlemmer.  På danskenes Frokost-TV i dag kom den store nyheten at de to komikerne Lasse Rimmer og Christian Fuhlendorff har blitt «protektorer» for evnerike barn i Danmark. Read Full Article

I motsetning til oss nordmenn har danskene i lengre tid kjørt forskningsprosjekter for å finne nærmere ut av hvordan talentfulle barn skal få det bedre i skolen. Kommuner har kjørt prosjekter, skoler har jobbet med saken, og også Ministeriet for Børn og Undervisning. Målet har hele tiden vært å gjøre den danske Folkeskolen til et bedre sted å være for disse elevene, fordi «De bedste elever bliver bedre og trekker ræsten op!» Read Full Article

(Hentet fra http://www.dpu.dk)
Hvad ved vi om de kloge børn?

«Hvad ved vi om de kloge børn?» var en konferanse avholdt i av Aarhus Universitet i september 2011.

Temaet for konferansen var kunnskap om talentfulle barn nasjonalt og internasjonalt, erfaringer fra Danmark, forskning og ulike typer undervisningsdifferensiering.

Konferansen hadde innlegg fra flere forskere, lærere, elever og foreldre. I tillegg gikk man gjennom Undervisningsministeriets talentarbejdsgruppes anbefalinger. (Når har det norske departementet tenkt å ha en talentgruppe??)

Ta gjerne en kikk på konferansens nettside og se nærmere på bl.a. Web-TV der du kan se ulike foredrag. Det ligger også ulike linker til artikler og ytterligere informasjon om temaet.

I Danmark har temaet evnerike barn vært fremme litt lenger enn i Norge. Bl.a. har man kjørt et eget program for «BMSF» (Børn med særlige forudsætninger) i kommunen Lyngby-Taarbæk (Projekt elever med særlige forudsætninger Lyngby-Taarbæk). Den danske psykologen Ole Kyed er en av dem som arbeider med tematikken i vårt naboland, se www.olekyed.dk.

Ole Kyed finner du igjen i artikkelen «Kloge børn i klem» fra i Psykolog Nyt fra 2006. Den finner du her.

Det finnes flere danske fagbøker som er beregnet for lærere og pedagoger. Her er et lite knippe bøker:

  1. På det jævne – i det himmelblå, Danmarks Pædagogiske Institut, 1996
  2. Undervisning af børn med særlige forudsætninger.
    Ole Kyed, Kirsten Baltzer (red.), Vejle: Krogh’s Forlag A/S, 2002.
  3. De intelligente Børn. Ole Kyed, København: Aschehougs Forlag (2007) (utgått fra forlaget, kan finnes på biblioteket)
  4. Teamets arbejde med Talentpleje.
    Kirsten Baltzer og Ole Kyed Dafolo Forlag (2008)
  5. Talent i skolen. Identifikation, undervisning og udvikling.Poul Nissen, Ole Kyed og Kirsten Baltzer. (2003)

Foreningen Gifted Children finner du på http://giftedchildren.dk/

Det finnes også et internettforum på http://www.intelligenteboern.dk/