12 tegn på at du kan ha en #evnerik #elev

Image courtesy of domdeen at freedigitalphotos.net Hurra for fredag! Her sitter jeg og skriver på helt andre ting, men så dumper det inn en artikkel fra nettsiden «Pedagog Värmland» som jeg synes er bra. Litt av den følger her, og resten kan du lese hos våre svenske venner. Ha en riktig god helg!

12 tegn på at du kan ha en evnerik elev i klasserommet

Bare to små hint først:
Hint nr. 1: noen elever har det ene «tegnet», andre elever kan ha et annet kjennetegn… Ikke alt passer på alle…
Hint nr. 2: det handler _ikke_ bare om matematikk!
–> Men dette husket du nok på allerede..

 1. Eleven overrasker deg flere ganger med sin uvanlig evne innenfor et område.
 2. Eleven kan virke som h*n kjeder seg og er rastløs.
 3. Eleven dagdrømmer, fordi elevens egne tankeverden innehar større utfordringer enn skolearbeidet.
 4. Eleven har vansker med å arbeide med enkle arbeidsoppgaver.
 5. Eleven har en større evne enn sine jevnaldrende til å ta til seg ny kunnskap og bearbeide den.
 6. Eleven er ekstremt vitebegjærlig og har spørsmål som kan virke provoserende.
 7. Eleven egner seg til sine egne interesser med en slik intensitet at omgivelsene kan synes att h*n nesten er “besatt”.
 8. Eleven kan ha vansker med å slippa en aktivitet og gå videre til neste. H*n ønskar å gå «til bunns» med alt, finne ut alt. Avbrudd kan forårsake stor frustrasjon.
 9. Eleven sysler med annet enn det h*n burde gjøra på skolen, men klarar seg likevel greit.
 10. Eleven kan forsøke å unngå nye aktiviteter (er perfeksjonist og synes det er ubehagelig å være nybegynner på et område).
 11. Eleven presterer under gjenomsnittet i klassen på grunn av dårlig motivasjon.
 12. Eleven er svært selvkritisk.

Les mer her:

På varje skola finns det med stor sannolikhet minst ett par elever som är särbegåvade, det vill säga, har ovanligt hög förmåga att lära sig till exempel matematik. Men tvärtemot vad en kan tro har många av dem det ändå jobbigt i skolan. Ofta blir de inte stimulerade och utmanade utan blir kanske stökiga istället. Eller så gör de sig osynliga i skolan genom att tona ner sin begåvning för att passa in. Mycket är vunnet genom att uppmärksamma de här eleverna och bekräfta deras begåvning. Men det är inte alltid lätt att veta vilka de är, eftersom eleverna ofta underpresterar i skolan.

via 12 tecken på att du kan ha en särbegåvad elev | Pedagog Värmland.   Image courtesy of domdeen at freedigitalphotos.net