Boktips: «Matematikktalenter i skolen, hva med dem?»

MatematikktalenterCappelen Damm Akademisk har nylig kommet med enda en bok om evnerike elever. Liv Sissel Grønmo, Einar Jahr, Kjell Skogen og Inger Wistedt har bidratt med ulike kapitler.

Boken gir forskningsbasert kunnskap om matematikktalenter og viser hva skolen konkret kan gjøre for å gi dem en god utvikling. 

Jeg har ikke hatt tid til å lese den enda (midt i eksamensinnspurt), så her er bare en liten smakebit:

Norsk skole har vært lite orientert mot talenter, og det er ikke de evnerike barna som står i fokus for tilpasset opplæring. Det fører til at understimulerte elever utvikler problemer i stedet for evnene sine. Det fører også til at samfunnet går glipp av viktige menneskelige ressurser som vi sårt trenger i framtiden, særlig innenfor realfag og matematikk. For å bøte på dette trenger norsk skole økt kompetanse på matematikktalenter, og om hvoran man gir dem riktig tilpasset opplæring.

Boken er beregnet for lærerutdanningene, spesialpedagogikk- og pedagogikkutdanningene, men også for lærere som i dag jobber i skolen. Skoleeiere, skolepolitikere og foreldre kan «finne nyttige innspill til skoledebatten på alle nivåer» (s. 8).

Forfatterne av boka:
– avliver myter om evnerike barn og erstatter dem med forskningsbasert kunnskap.
– gir lærere nødvendig kunnskap og verktøy for å kunne veilede matematikktalenter og gi dem god undervisning.

Bokens innhold

  1. Svikter skolen de flinke elevene? – Liv Sissel Grønmo kommer her med en innføring rundt norsk skoles forhold til de flinke elevene, og vi får se nærmere på hvordan de internasjonale undersøkelsene PISA, TIMMS og TEDS, og hva som kan tolkes ut av resultatene.
  2. Evnerike barn og prestasjoner – Kjell Skogen gir her en innføring i forholdet mellom intelligens og prestasjoner. Han vektlegger hvordan norsk skole forholder seg til elever med sterke evner.
  3. Matematisk begåvade barn i svensk skola – Inger Wistedt skriver om hvordan elever med matematisk talent møtes i den svenske skolen.
  4. Matematikk og de talentfulle elevene – Einar Jahr ser nærmere på matematikkfaget og dets plass i skole og samfunn. Særlig går han inn på forutsetningene for gode prestasjoner i faget, og krav til matematikkundervisning.
  5. Kontinuerlig forbedring av skolens praksis – en entrepreniøriell tilnærming – Kjell Skogen ser her nærmere på hvordan matematikkopplæringen og den andre undervisningen kan forbedres.

Det er gledelig at Cappelen Camm fortsetter å gi ut bøker om evnerike elever! Boken finner du hos CappelenDamm Undervisning her og hos Adlibris.no her.

God lesing! 

Andre bøker som allerede er utgitt hos Cappelen Damm:

  • Våre evnerike barn. En utfordring for skolen (her)
  • Barns matematiske evner og hvordan de kan utvikles (her)

Og hint: om en måneds tid kommer enda en bra bok. Følg med 🙂

3 kommentarer til “Boktips: «Matematikktalenter i skolen, hva med dem?»

Kommentarer er stengt.