Kurstips: «Talentmatematikk» 3/2-15

Bilde: FreeDigitalPhotos.net/Vlado

Bilde: FreeDigitalPhotos.net/Vlado

Det er en glede å informere om et kurs for lærere som vil bli bedre på å ivareta elever som har talent for matematikk. Kurset «Talentmatematikk» settes opp fra Bro Aschehoug i februar 2015.

Som den svenske forskeren Eva Petterson sier må man trene hardt for å nå virkelig langt. Dette gjelder enten man er født med talent for å hoppe høyde eller et talent for matematikk.

En person som er født med talent for å hoppe høyde må trene hardt for å klare 2,40. Det gjelder det samme for matematikk. For å utvikle sitt matematiske potensiale må man få regelmessig trening på riktig nivå. (Eva Petterson)

Mens de høyt presterende elevene følger lærernes instruksjoner og arbeider selvstendig, behøver de evnerike elevene en mer tilpasset undervisning. Ellers er det stor risiko at de blir understimulert og til slutt «slokner» i ren avmakt. (Skolevegring er ikke ukjent i denne elevgruppen!) Se forøvrig mer fra Eva Petterson og andre som har forsket på evnerike elever i innlegget «Smart, men lat» her. Tilbake til kurset som avholdes i februar 2015:

Talentmatematikk

Kursbeskrivelse:

Hvordan kan man utvikle de skoleflinke og de ekstra begavede slik at de når sitt fulle potensiale i matematikk? Kurset tar for seg utfordringene knyttet til de flinkeste og mest begavede elevene, viser hvordan man med enkle grep kan utfordre og utvikle uten å forsere pensum og viser hvordan ulike nivåer i en gruppe kan bli en styrke for alle elevene.

Kursinnhold:

  • To fundamentale ferdigheter i matematikk
    – generalisering
    – å se løsningsstegene i en oppgave
  • Skoleflinke barn
  • Begavede barn
  • Problembasert undervisning
  • Enkel differensiering med samlet klasse
  • Mange praktiske eksempler

Kurset arrangeres 3. februar 2015, Rica Helsfyr Hotel, Oslo, kl. 09.00-15.00.

Eva Petterson peker bl.a. på at lærerens handlinger i klasserommet har stor betydning for elevenes utvikling og syn på seg selv (se mer av intervju hos «Lärarnas nyheter» her). Hvordan elever med matematikktalent møtes i klasserommet handler både om ressurser og kompetanse, sier hun:

– Lärare behöver kompetensutveckling och konkret kunskap om hur de kan använda olika aktiviteter i klassrummet. Man kan ha samma aktivitet men på olika nivåer.

Glimrende at det arrangeres kurs om dette temaet!

For mer informasjon om «Talentmatematikk», gå til denne siden: BroAschehoug.no – talentmatematikk.

Mer nysgjerrig på matematikktalenter? Sjekk ut disse to bøkene: