Både danske og svenske skolemyndigheter vil vite mer om evnerike elever

http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=587

Foto: freedigitalphotos.net (photoid=587)

Pedagogikkfaget har de senere tiår latt evnerike barn seile sin egen sjø. Myten om at «de flinke klarer seg alltid» står sterkt både i skolen og innenfor spesialpedagogikken.

Vi vet at evnerike elever står i fare for å utvikle lavt selvverd som følge av bl.a. manglende autentiske mestringsopplevelser i skolen. Et sitat fra Danmark (fra JP.dk):

Børn, der har fået en høj intelligens i dåbsgave, har det svært i skolen. De mangler faglige udfordringer og føler sig anderledes end alle de andre. Mens nogle udlever deres frustrationer ved at larme og forstyrre i klassen, isolerer andre sig og bliver indadvendte. Fælles for dem er, at de får lavt selvværd.

I Danmark har man allerede kjørt flere viktige forskningsprosjekter for å se hvordan Folkeskolen kan ivareta de evnerike elevene. (Det ble bl.a. i 2006 og 2007 avsatt 10 millioner danske kroner til formålet!).

I 2010 nedsatte daværende undervisningsminister Tina Nedergaard en talentarbeidsgruppe. Gruppen skulle «samle og evaluere erfaringene fra de seneste års mange talentprosjekter i Danske skoler og utdanningsinstitusjoner samt utarbeide en samlet strategi for talentutviklingen i det danske utdanningssystemet». Rapporten fra Talentarbeidsgruppen utkom i 2011 og finnes her: Talenudvikling. Evaluering og strategi.

Formann i den danske talentarbeidsgruppen, Stefan Hermann, som også er rektor ved Professionshøjskolen Metropoluttalte:

Vi har haft en pædagogisk tradition uden et stærkt blik for talenterne. Styrker vi de talentfulde, løfter vi også de andre. Vi skal fremme en ny professionel dagsorden, hvor vi også går efter det ypperste; fra folkeskole over erhvervsskoler og gymnasier til professionshøjskoler, erhvervsakademier og universiteter. Det kræver et bredt og forankret partnerskab mellem uddannelsesverdenens aktører. Ikke kun i Folketinget.

Forslagene fra arbeidgruppen går bl.a. ut på å ansette talentveiledere på hver skole, samt å styrke lærernes kompetanse innenfor talentutvikling.

I Danmark har man også siden 2007 hatt «Akademiet for talentfulle unge» – som kalles et tilbud til «fagligt motiverede og akademisk talentfulde gymnasieelever». Akademiet ble startet med midler fra det Danske Undervisningsministeriets talentpulje og finansieres frem til 2013 gjennom bevillinger fra Region Hovedstaden samt et beløp per elev fra de gymnasier som deltar. Akademiet har også en rekke private sponsorer.

I en almindelig gymnasieklasse sidder gennemsnitligt to elever, der har evne og lyst til at arbejde ekstra med deres akademiske interesser. Akademiet for Talentfulde Unge samler disse fagligt engagerede elever, og tilbyder dem muligheden for at blive dygtigere i et højt tempo.

Nytt fra Sverige

Det er gledelig å se at det også i Sverige skjer positive ting! I noen svenske kommuner ønsker man nå å gå et skritt nærmere for å se på om evnerike elever kan ha behov for spesialpedagogisk bistand.

I Täby kommune utenfor Stockholm iverksettes et eget prosjekt:

Vi vil undersøke hvordan vi kan bistå lærere med å gjenkjenne evnerike elever, og se nærmere på hvordan vi kan møte de evnerike slik at de ikke bare ses på som en gruppe bråkete elever.

Det er imidlertid ikke bare Täby som har sett nærmere på evnerike barns behov i skolen. I kommunene Nacka og Västerås  er det prosjekter som rettes mot evnerike elever. Det blir spennende å se hvilke konkrete tiltak som settes igang hos våre svenske venner!

Hos Lärarnas Nyheter kan du lese en lengre artikkel om prosjektene i Täby, Nacka og Västerås.

5 kommentarer til “Både danske og svenske skolemyndigheter vil vite mer om evnerike elever

Kommentarer er stengt.