Også #talenter trenger støtte fra kloke lærere

I dag vil jeg henvise til Psychology Today’s blogg «Imagine that» der Michele og Robert Root-Bernstein kommer med noen spennende eksempler som omhandler talenter og hva vi i omgivelsene til evnerike barn er nødt til å ta inn over oss. Overskriften er «Evnerike og talentfulle mennesker trenger hjelp» og de skriver:

Mange tror at talenter vil vise seg direkte i en bestemt type  i atferd. Foreldre, lærere og også politikere tror at 1) talent er lett å gjenkjenne, og 2) talentfulle individer er naturlig modne, motiverte og fokuserte individer. I klasserommet er det forventet at det uvanlig talentfulle barnet skal utvikle seg på egen hånd og ta vare på seg og sitt talent.

De bringer så noen interessante eksempler, og konkluderer:

Talent, uansett hva slags talent vi snakker om, trenger hjelp for å utvikle seg. Kloke lærere og mentorer leter etter skjulte talenter i alle elever og hjelper dem frem. De leter også etter måter å styrke talenter, enten de er gjemt eller de er åpenbare, gjennom å hjelpe barnet å utvikle andre evner (verbale, kinestetiske, sosiale og samarbeidsevner) som er nødvendige for barnets videre utvikling.

Det er også verdt å merke seg at de sier:

Evnerike elever kan trenge akkurat like mye støtte som en gjennomsnittselev, eller som en elev med spesialpedagogiske tiltak.

til denne adressen for hele artikkelen «Gifted and Talented People (and Programs) Need Help