Ny bok på norsk om #evnerike barn: «Talent i skolen» – Hurra!

TalentISkolen norskHurra for Pedagogisk psykologisk forlag som har utgitt boken «Talent i skolen» på norsk. Denne boken er tidligere utgitt i Danmark (se omtale her) og er forfattet av de danske forskerne Poul Nissen, Ole Kyed, Kirsten Baltzer. I den norske utgaven har også Kjell Skogen bidratt.

Forlaget skriver om boken

«I Danmark brukes ca en tredel av grunnskolens (folkeskolens) budsjett til spesialundervisning for ca 15% av elevene. I kroner utgjør dette et tosifret milliardbeløp.  I Norge forteller KS at det her til lands årlig brukes 8 milliarder kroner til spesialundervisning for i gjennomsnitt 8,6% av elevene.

I den andre enden av normalfordelingen finner vi både i Danmark og Norge andre 15% som utgjør grunnskolens mest begavede elever.

Helt til de siste årene har det ikke vært tilført denne gruppen ekstra ressurser. Tanken bak har vært at disse elevene skulle klare seg selv. Nyere forskning viser at dette er ikke alltid tilfelle. Mange av de høyt begavede elevene synes å ha flere, til og med langt flere vansker enn det vanlige elever har.

Vi har ingen representative danske eller norske resultater, men utenlandske undersøkelser tyder på at også blant skolens mest begavede elever er det omtrent 15% som har vansker på skolen. Når de mister mulighetene til å utnytte sitt potensial, oppstår ofte mistrivsel med fare for påfølgende alvorlige og varige helseskader. På samme tid representerer denne elevgruppen et ikke utnyttet potensial som kan medvirke til å realisere politikernes mål eller ønske om at våre elever skal være blant de beste i verden.»

Forfatterne

Poul Nissen og Kirsten Baltzer er begge tilknyttet Aarhus universitet, Institut for Dannelse og Pedagogik (DPU). Ole Kyed er dansk psykologspesialist, souschef ved PPR i Lyngby-Taarbæk kommune i Danmark, og har i lang tid arbeidet med ulike prosjekter for å ivareta de evnerike barna i dansk skole.

I den norske utgaven har Professor Emeritus ved Universitetet i Oslo, Kjell Skogen, skrevet kapittel 3, om situasjonen for de evnerike barna i norsk skole. (Kjell Skogen og Ella Cosmovici Idsøe skrev i 2011 boken Våre evnerike barn – en utfordring for skolen .)

Et av begrepene boken introduserer er ”potensialbasert undervisningsdifferensiering” . Forlaget skriver:

Begrepet er inspirert av Françoys Gagnés talentmodell (se f.eks. her for mer om denne) med dynamiske faktorer og forståelse av intelligens som utvikling av talenter. Idéen i potensialbasert undervisningsdifferensiering er at faglige og tverrfaglige emner grovt sett kan deles opp i tre nivåer. For hvert nivå kan det beskrives ferdigheter og kompetanser.

Nivå A angir basisferdigheter, nivå B det normale ferdighetsnivå som de fleste elever på et alders- eller klassetrinn klarer. Nivå C handler om det usedvanlig høye nivå som bare de færreste elever makter. Ved planlegging av undervisning skal det beskrives faglig innhold og faglige kompetanser på alle tre nivåene.

Hva venter du på? Løp og kjøp! 🙂

Boken «Talent i skolen. identifisering, undervisning og utvikling» finner du i forlagets nettbutikk her (248 kroner) – og f.eks. hos Haugenbok.no her. (Mer også på forlagets nettside her.)