Mer fra Stavanger: FrP med 10 forslag som skal hjelpe #evnerike elever

Og vi følger igjen med i Stavanger Aftenblad! I dag er det FrP’s skolepolitiker Atle Simonsen som legger frem en plan på ti punkter som skal bedre situsjonen i Stavangerskolen.

Hvorfor?

Skolen må ikke bare tilby de svake elevene en ny giv, også de sterke elevene må få ekstra giv. Sterke elever må få reelt tilpasset opplæring. Målet må ikke være at alle skal være like gode, men at alle skal være best mulig. Janteloven må sparkes ut av skolen.

Dette er de ti forslagene. Spennende saker! Hvis dette blir mer enn fagre ord går ihvertfall evnerike barn på Stavangerkanten mer spennende skoledager i møte. – For mer informasjon om forslagene, gå til artikkelen i Aftenbladet (se link nederst).

1. Hver elev skal ha en individuell utviklingsplan for å sikre tilpasset undervisning og godt samarbeid mellom hjem og skole.
2. Mål om at 100 elever i Stavangerskolen skal ta fag på høyere nivå/i videregående skole. Alle skoler skal ha avtale etter Kannik – St. Olav-modellen.
3. Tilrettelagt opplæring og spesialundervisning skal gjelde i begge deler av skalaen.
4. Langt større grad av nivåinndeling, gruppeinndeling og differensiering i enkelte fag. Fjerne det i opplæringsloven som begrenser dette.
5. Ta i bruk IKT for å tilpasse undervisningen.
6. Kurs for lærere og skoleledere om evnerike barn.
7. Kartlegging av ferdigheter i barnehage og bedre samhandling barnehage – skole.
8. «Det er lov å være flink»: Holdningskampanje blant lærere, ledere og elever i Stavangerskolen.
9. Innføre nasjonalt skolevalg med nasjonale toppskoler på videregående.
10. Opprette en linje for å ta videregående på to år i Rogaland.

Mer finner du her:
http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/stavanger/Her-er-Frps-10-punkts-plan-3128296.html

2 kommentarer til “Mer fra Stavanger: FrP med 10 forslag som skal hjelpe #evnerike elever

Kommentarer er stengt.