Masteroppgave: Den norske skolen og de #evnerike elevene (Smedsrud, 2012)

Nå ligger Jørgen Smedsruds masteroppgave i spesialpedagogikk fra 2012 endelig på nett! Dette er en caseundersøkelse av hvordan evnerike barn og foreldrene deres opplever møtet med den norske skolen.

Resultatene i oppgaven diskuteres innenfor følgende hovedtema:

Image courtesy of digitalart at FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of digitalart at FreeDigitalPhotos.net

«Bakgrunn for utredning og samfunnets forståelse.» – «Har skolen et problemfokus?»  – «Underytelse og mangel på riktig stimulering.» – «Behovet for å møte likesinnede.» – «Foreldrenes følelse av stigmatisering.» – «Det skolen faktisk gjør.»  – «En kamp mot systemet.» – «Den individuelle lærerens makt og tilfeldighetene som avgjør

Hovedresultatene

«Hovedresultatene synes på flere områder å bekrefte funnene til Skogen (2010) om at denne elevgruppen ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i Norge. Det viser seg at skolen i liten grad evner å tilpasse seg gruppens faglige nivå og at dette kan resultere i andre sosiale og/eller emosjonelle problemer.

Beskrivelsene som fremkommer i datamaterialet gjør at vi kan overføre internasjonale beskrivelser. Dette viser at Norge i mindre grad tilpasser seg elevgruppen enn andre land, men beskrivelsene ligner, slik at internasjonal teori er representativ for barna også i Norge. Vi bør som Tyskland, USA og Danmark inkludere elevgruppen i lærerutdannelse, pedagogisk og spesialpedagogiske utdannelser slik at vi utvikler tilstrekkelig kunnskap og kompetanse på området.»

Selve oppgaven finner du her: http://bit.ly/11RyOlN

Se gjerne også Jørgen Smedsruds artikler i bladet «Psykologi i kommunen» fra 2012:

Nr. 4-2012: Evnerike barn i skolen -de glemte elevene (ikke på nett)

Nr 5-2012: Sentrale utfordringer ved definisjon, utredning og identifiser av evnerike barn (på nett)

Du treffer også Jørgen Smedsrud og undertegnede på Østlandsk Lærerstevne 2013 der vi skal holde kurs om evnerike barn (1.11.13).

God lesing!

Én kommentar til “Masteroppgave: Den norske skolen og de #evnerike elevene (Smedsrud, 2012)

Kommentarer er stengt.