Hvorfor gå, når man kan fly? (Masteroppgave)

Image courtesy of David Castillo Dominici FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of David Castillo Dominici FreeDigitalPhotos.net

Tjohei hvor det går! Her har jeg jammenmeg visst om en strålende masteroppgave i langsommelige tider, og så har jeg glemt å dele den her på bloggen. Unnskyld – beklager, denne bør jo flere lese!

Her er den altså – om evnerike elever (høyt begavede/HB-barn) og tilpasset opplæring:

Why let them walk, when they can fly? Tilpasset opplæring for høyt begavede barn

En masteroppgave i læring og undervisning fra Høgskulen i Sogn og Fjordane/Universitetet i Bergen av Cecilie Eikefjord Udberg-Helle (2013)

«Tema for oppgaven er tilpasset opplæring og høyt begavede elever, og tar sikte på å finne ut hvordan lærere, skoleledere og politikere forstår forholdet mellom tilpasset opplæring og høy begavelse. Bakgrunn for valg av tema er fokus i media på hvordan høyt begavede elever undervises/bør undervises, samt egne erfaringer som lærer i grunnskolen.»

Kort sagt tør jeg påstå at vi ikke gjør noe spesielt for de underytende hb-elevene i norsk skole. Jeg opplever at lærere flest gjør en god og skikkelig jobb med å tilrettelegge og gi tpo tilpasset sine elever, generelt er de flinke til å se elevenes behov og møte dem der de er i hverdagen. De er nøye med å finne riktig nivå, de er flinke til å følge opp og sjekke at det de gjør har en positiv virkning, og de er oppmuntrende og støttende overfor elevene. Men dette gjelder den såkalt alminnelige eleven og de elevene som kan sies å være faglig svake. Når det gjelder høyt begavede, synes det derimot helt tilfeldig, og veldig avhengig av den enkelte lærer og skole, om en slik elev får undervisningen eleven har behov for.

For å bedre situasjonen for disse elevene bør det først og fremst spres kunnskap blant lærerne om denne elevgruppen, deres særtrekk og behov. Det er også viktig at skoleledelse og skoleeiere får den samme kunnskapen. Jeg tror vi trenger konkret identifiseringsverktøy og konkrete planer lærerne kan bruke for undervisning rettet mot denne elevgruppen. En ny EU- rapport som omhandler evnerike barn og unge i Europa, har følgende forslag til hva man kan gjøre, bl.a. ”training of teaching staff regarding the typical characteristics of highly able students, as well as the detection and educational care they need, pooling of procedures for the early detection of high intellectual abilities designing and implementing educational measures aimed at students with high intellectual abilities” (eur-lex.europa.eu 2013). 

Finn oppgaven og les mer her:

Why let them walk when they can fly? Tilpasset opplæring og høyt begavede barn

Flere masteroppgaver finner du på bloggens egne «Masteroppgave-side» – happy reading 🙂

Én kommentar til “Hvorfor gå, når man kan fly? (Masteroppgave)

Kommentarer er stengt.