Oslo Venstre i forsetet: Faglige utfordringer for alle, også evnerike elever!

OsloVenstreOslo Venstre erklærer at de har ambisjoner for Osloskolen, og det skal tydeligvis nå også innebære et fokus på de elevene som i dag sitter og venter på å få lære. Oslo Venstre vil bidra til å nedlegge venteskolen!

I dag, 1. mars har Oslo Venstre vedtatt en uttalelse om «Faglige utfordringer for alle elever» på sitt årsmøte. Den starter slik:

Oslo skal ha landets beste skole! Oslo Venstre har ambisjoner på vegne av alle barn og unge, og mener at opplæringstilbudet også må tilpasses de evnerike elevene. Oslo Venstre er opptatt av at alle elever i skolen skal oppleve reell tilpasset opplæring i hverdagen. Også elever med særskilte talenter og evner må få muligheten til å realisere sitt fulle potensiale. Hver elev skal oppleve å få utfordringer, føle mestring og god oppfølging tilpasset sitt nivå. Venstre vil sikre at også faglig teoristerke elever får utfordringer på riktig nivå.

Dette er jo Mozart i mine ører: «også elever med særskilte talenter og evner» skal få lov til å få «utfordringer, føle mestring og god oppfølging tilpasset sitt nivå.»

Wow. Klarere kan det vel ikke sies?

Videre uttaler årsmøtet i Oslo Venstre:

En liberal skolepolitikk legger til grunn at elever lærer i ulikt tempo. Elever lærer best med ulik tilnærming til fagstoff. Derfor bør elever og foresatte kunne velge mellom forskjellige skoler med ulike profiler og spesialiseringer.

Oslo har utviklet nye undervisningsmetoder i en årrekke. Det finnes flere talenttilbud og det er stadig en utvikling i spesialiserte tilbud til de som er interessert. Utdanningsinstitusjoner som er tilknyttet fag- og kunnskapsmiljøer gir elevene unike muligheter til å lære fra de beste og utnytte eget potensiale. Hersleb skole med spesialisering i biologi, Oslo Cancer Cluster og Kuben yrkesarena er eksempler på arenaer med samarbeid mellom skole og andre kompetansemiljøer som Oslos elever vil få stor glede av fremover.

Fortsatt mange gode ord. Elever er ulike, og derfor skal det tilrettelegges for ulike måter å møte elevforskjellene på. Godt.

Og så kommer selve rosinen i pølsa: Dette vil Oslo Venstre gjøre:

Oslo Venstre vil

 • gjøre det mulig for enda flere elever å ta fag på et høyere nivå

Kommentar: Akselerasjon (å gå raskere gjennom pensum) er en strategi som forskningen anbefaler for evnerike elever. Dette er en kostnadseffektiv måte å slippe «venteskolen», særlig der skolene legger f.eks. kjernefag parallellt. Å la en 8.-trinning ta engelsk på trinn opp bør være gjennomførbart, dersom skolen ønsker det, og det er noe eleven selv vil.

MEN: Jeg møter ofte skoler som er skeptiske til hospitering, men dette har altså ikke støtte i forskningen: dette er bra for eleven, forutsatt at det gjennomføres på en god måte. Noen momenter:

 1. Et aksepterende læringsmiljø som anerkjenner forskjellighet er en viktig forutsetning for å få dette til å fungere.
 2. Det er ekstremt viktig å huske at dette ikke passer for alle – en liten 6-åring kan bli helforvirret av å tusle bort til fjerde trinn og ha matematikk selv om han mestrer det faglige. Altså: one size does not fit all. Så vi må være kloke også her.
 3. Ved å tillate at eleven går raskere gjennom læreplanen tar vi en avgjørelse som får konsekvenser for hele skolegangen til eleven. Ergo trengs det rutiner som kan ivareta eleven ved skifte av lærer, ved overgang barneskole-ungdomsskole, og videre til videregående skole.
 • opprette flere temaskoler knyttet opp mot fagmiljøer, hvor elevene får mulighet til å fordype seg i sine interesser og talent. (Og jeg sier: hurra! Se gjerne til ScienceTalenter.dk – og husk at det er mer enn realfag/matematikk i skolen. Hilsen norsk/engelsklærer´n..)
 • starte et prøveprosjekt hvor evnerike elever kan ta videregående skole på kortere tid (se kommentar om akselerasjon. – Og hurra for prøveprosjekter!)
 • =>STJERNE I MARGEN: – starte et forsøksprosjekt med lokalt kompetansesenter for tilrettelagt opplæring for evnerike barn. Gitt målbar positiv effekt ved evaluering etter prosjektperioden, arbeide for at det utvides til et nasjonalt kompetansesenter på sikt. 
  (Kommentar: kunnskap i skolen om evnerike elever er akkurat det som trengs. Jeg opplever det veldig sterkt når jeg er ute i skolen og holder foredrag. Lærerne ønsker seg kunnskap, de er nysgjerrige på hva dette er, og de vil vite mer.  Dette blir en dobbelthurra fra meg! :D)
 • at skolen skal tilby differensiert undervisning der også de barna som har evner og behov for raskere faglig fremdrift enn ordinær fremdrift blir ivaretatt. (Og jeg sier igjen: hurra!)

Og så kommer et forslag som treffer meg midt i lærerhjertet:

 • byrådet skal, i samarbeid med statsråden, gjennomgå skjemaveldet i skolen med mål om å kutte byråkratiet slik – at lærere får større kapasitet til å gi tilrettelagt undervisning til alle elever. (Det er jo det vi vil: være sammen med elevene!)

Og så siste forslag fra et særs oppegående Oslo Venstre:

 • JA til mer elevtid til rette for aktiviteter og andre frivillige kunnskapsbidrag til både barn og lærere

Uttalelsen ble ensttemmig vedtatt av årsmøte i Oslo Venstre 1.mars 2014.

Kjære dere i Oslo Venstre: takk!!Tusen takk for at dere har sett at skolen har glemt en gruppe barn i lang tid. Takk for at dere anerkjenner at det må gjøres noe i Osloskolen på dette området.

Men det er tre ting jeg ønsker dere har i bakhodet:

1) Også når det gjelder evnerike elever trengs tidlig innsats. Den vesle gutten (eller jenta) som startet første klasse med glød i blikket og ønsket å lære sitter kansje akkurat i disse tider i klasserommet og er i ferd med å gi opp. Han har oppdaget at det IKKE er «lov» å regne med tall over 10, han tror det er noe galt med ham som allerede kan lese. Og han forstår ikke hvorfor det er slik at han må sitte og vente på å lære. Han har blitt et uroproblem i stedet for å være en ressurs. – Ikke glem tidlig innsats, og inkluder barnehagene også i dette på sikt. (Dyktige Linda A. Gardar er den eneste i Norge som har skrevet masteroppgave om evnerike barn i barnehagen. Lytt til henne!)

2) Husk et inkluderende perspektiv når dette skal implementeres: evnerike elever finnes på ymse kanter av byen, de har akademikerforeldre og foreldre uten høyere utdanning, de har norsk morsmål eller er minoritetsspråklige. Viktig!

3) Det snakkes mye om forsert løp/akselerasjon i uttalelsen deres. Husk at også dypdykking i ymse former er gode strategier. Her må det flere tanker til – og det tror jeg dere får til. (Jeg har skrevet litt om dette i blogginnlegget mitt «Hjelpe andre, spurte eller dypdykke. Hva er best for den evnerike eleven?»)

Jeg er nesten stum her jeg sitter på Kolbotn en lørdagskveld. Glad og stum. Dere har virkelig satt dere fore å gjøre noe her. Derfor igjen: tusen takk, Oslo Venstre! Jeg ser frem til å følge med på det som skjer i Osloskolen fremover. Dette blir spennende!

Uttalelsen finner du her:  Oslo Venstre – Uttalelse: Faglige utfordringer for alle elever.