Ny masteroppgave: #Evnerike barn i barnehagen

Det er en glede å presentere en masteroppgave om de evnerike barna og deres situasjon i barnehagen! – Linda Apalnes Gardar har skrevet en masteroppgave i barnehagepedagogikk ved Høyskolen i Oslo og Akershus.

Med oppgaven ønsker hun å gi et

«innblikk i hvordan møtet med barnehagen kan være for evnerike barn slik deres foreldre ser det»

samt å

«gi en redegjørelse for hva det å være et evnerikt barn kan innebære og peke på noen pedagogiske utfordringer og konsekvenser forbundet med dette.

Videre skriver forfatteren:

Jeg ønsker å bidra til kunnskapsutvikling innenfor temaet og peke på hvor viktig det er at kunnskap om evner og intelligens får en plass i barnehagen.

Det er bra at også de minste evnerike barna nå er bragt frem i en masteroppgave! – Oppgaven finner du hos HiOA her