Kurs i København – UCC: Undervisningsdifferentiering med spesielt fokus på Elever med særlige forutsetninger

Kurs i København hos Professionshøjskolen UCC om tilpasset opplæring for evnerike elever den 21. august. Jeg aner ikke om det er kursplasser til flere – om de tar imot nordmenn – men jeg informerer nå likevel. Kan det inspirere andre til å arrangere noe lignende i Norge?

Undervisningsdifferentiering i praksis med fokus på Elever med særlige forudsætninger (EMSF)

Hvad dækker begrebet ”undervisningsdifferentiering” egentlig over? Som lærer ved man, at man skal undervisningsdifferentiere, men hvordan tænker man det ind i sin praksis, fx i sin årsplanlægning, uanset hvilket fag man underviser i?

Mål: At hjælpe deltagerne til at betragte differentiering som noget håndgribeligt frem for noget abstrakt, så det er naturligt at tænke det med i sin praksis – især i mødet med EMSF.

Indhold: I forhold til elever med særlige forudsætninger har man i mange år beskæftiget sig med forskellige typer af differentiering, som skal gøre læreren bedre rustet til at inkludere denne gruppe i den almindelige klasse. På kurset gennemgås en håndfuld af disse metoder, bl.a. curriculum compacting, acceleration og enrichment. Endvidere bliver der gennemgået nogle cases om elever med særlige forudsætninger for at vise, hvilke elever der vil have gavn af hvilke typer af differentieret planlægning.

Teorierne er oprindeligt udarbejdet til at hjælpe lærere med at rumme de højt begavede elever, men kan tilpasses differentiering til begge sider.

Kurset holdes av bl.a. Tina Refning Larsen, http://www.matriarq.dk/, som tidligere ledet en av Mentiqa-skolene.

Link til påmeldingsside: her (Hvis ikke linken fungerer, gå til http://cfuns.cubeweb.dk/templates/side.asp?pid=4950 og søk kurs, bruk kursnummer 227521.