Avhandling om elever med talent for matematikk

Også evnerike elever har behov for støtte, sier Eva Petterson i sin avhandling om elever med særskilt talent for matematikk:

En till två elever i varje klass har särskild fallenhet för matematik. För att utveckla sinbegåvning behöver de stöd men få av dem får den uppmuntran de skulle behöva. Det konstaterar Eva Pettersson i avhandlingen ”Studiesituationen för elever med särskilda matematiska förmågor”.

Se mer hos Skolporten.se her: http://www.skolporten.se/forskning/intervju/aven-begavade-elever-behover-stod/

Og i tidligere blogginnlegg «Smart, men lat?«