Kom til kurs om #TPO for #evnerike #elever på Østlandsk Lærerstevne!

Så er det dags for å minne på kurset jeg holder om undervisning av evnerike og talentfulle elever på Østlandsk Lærerstevne fredag 30. oktober kl. 9-12.

Kurs 75F – Tilpasset opplæring for evnerike og talentfulle elever

De seneste årene har det vært økende fokus på en «glemt» elevgruppe i norsk skole: elevene som bl.a. kalles evnerike eller talentfulle. Det kan være vanskelig for oss å gjenkjenne dem fordi de ofte ikke passer inn i vårt mentale bilde av den «flinke», men vel så ofte tyr til uproduktiv atferd og/eller underyting. Kurset ser nærmere på hvordan vi kan gjenkjenne elevene, men hovedvekten legges på praktiske tips for tilpasset opplæring.

Påmeldingsfrist: 14.09.2015
Varighet: 09.00-12.00

Kurset finner du på nettsiden her.

PÅMELDING:

All påmelding skjer fra hjemmesiden. Klikk på «Kursoversikt» eller følg instruksen du finner under «Registrer deg» og «Registrer bedrift».

Kontakttelefonen (22 74 31 12) åpner 1.september. Send gjerne spørsmål på epost til post@ostlandsklarerstevne.no

SE mer på: Velkommen til Østlandsk Lærerstevne