bbc news

Estyn i Wales er «Her Majesty’s Chief Inspector of Education and Training«, m.a.o. er det Estyn som gjør inspeksjoner av skoler og utdanningsinstitusjoner i Wales, helt fra «nursery schools» og grunnskole, til spesialskoler, lærerutdanning etc. (se http://www.estyn.gov.uk/english/ og «about» for mer informasjon). Estyn er  en uavhengig enhet, men finansieres av nasjonalforsamlingen i Wales.

Hvorfor min interesse? Jo, Estyn har, som en uavhengig inspektør, undersøkt bl.a. hvordan skolene i Wales arbeider med å gi evnerike eleverImage: FreeDigitalPhotos.net utfordringer på skolen. Iflg. BBC News fikk walisiske skoler i fjor beskjed om å gjøre mer for disse elevene i Primary School (3-11 år). I år har Estyn sett nærmere på undervisningen i Secondary school, dvs. 12 – 16- (evt. 18)-åringene. Read Full Article