John Hattie

Professor John Hattie fra Auckland, New Zealand, er skoleforskereen som har sammenstilt titusenvis av ulike skolestudier i en eneste gigantisk metastudie. Han blir sitert i m-a-n-g-e sammenhenger i skolen for tiden. Hele denne «studien av studier» er samlet i boken «Visible Learning», og nå reiser han rundt i verden og holder foredrag om sine funn. «Hva virker i undervisning – og hva virker ikke.»

Read Full Article