Regjeringen

LøvenNy Stortingsmelding! Nummer 20 i 2012-2013. Tittelen er «På rett vei». Blar du til side 101 kommer du til kap. «5.3 Særlige opplæringstilbud for høyt presterende elever» og jeg må nok en gang stusse over valget av begrepet «høyt presterende». Det er nemlig ikke alltid slik at den evnerike eleven i ditt klasserom er den «flinkeste» eller den som «presterer høyest». Noen ganger danser evnerike barn i høyeste grad etter sin egen pipe. – Men jeg er kanskje litt sær når jeg stusser? Men leser man videre med brillene ytterst på nesen er det mye bra her! Read Full Article

Stortingsmelding nr. 22 a 2010/2011 om ungdomstrinnet fikk tittelen «Motivasjon, – Mestring – Muligheter». I innledningen står det:

«I denne meldingen gjør departementet opp status for ungdomsskolen med sikte på å gjøre opplæringen mer praktisk og variert og dermed mer motiverende og relevant»

Og videre under 1.2

«Alle elever fortjener å bli møtt med høye forventninger og få mulighet til å utvikle sine evner. Å skape mer sosial utjevning i utdanningssystemet handler om rettferdighet. Det er urettferdig når elever ikke får utviklet sine evner og ferdigheter tilstrekkelig. Rettferdighet er også det beste for samfunnet økonomisk sett.»

Gode ord, gode intensjoner! – Se gjerne mitt innlegg med tre eksempler på elever i barneskolen her. Ikke alle har like muligheter per i dag, og her er intensjonen å gjøre noe med det. Flott!

Så kommer vi til den delen undertegnede leste med lupe og en solid dose forventning. – «De høyt presterende elevene» (kap. 5.5) Read Full Article