Bloggarkiv

Udir.no om #TPO? – «Utdanningsspeilet 2013»

Image courtesy of adamr at freedigitalphotos.net

Image courtesy of adamr at freedigitalphotos.net

Noen ganger sperrer man opp øynene litt ekstra. Tidligere i høst var en slik anledning. Rett før jeg scrollet gjennom «Utdanningsspeilet 2013» på Utdanningsdirektoratets nettsider hadde jeg vært i kontakt med en forelder som var helt fortvilet over at skolen ikke anser tilpasset opplæring som deres oppgave så lenge eleven ligger langt foran de andre faglig (og samtidig skjønte ikke denne skolen at de var i ferd med å drepe elevens skolemotivasjon!). – Og jeg har hørt det før.. Ofte begrunnet med ressurser, eller med resultatlikhet («Om noen av våre elever ønsker bedre karakterer enn 3, så er det opp til dem. Vi jobber bare for å løfte alle til karakteren 3.») Read the rest of this entry

75000 elever: oppgavene på skolen er lette! (Elevundersøkelsen 2012)

ByHos Utdanningsdirektoratet kan du lese rapporten fra Elevundersøkelsen 2012. Naturlig nok er jeg nysgjerrig på hva elevene sier om faglige utfordringer på skolen. – Synes elevene selv at de blir utfordret i norsk skole?

Da ser vi nærmere på noen av spørsmålene i årets undersøkelse. Read the rest of this entry

Danskene vil vite mer om #evnerike barn. Vil ikke vi?

I motsetning til oss nordmenn har danskene i lengre tid kjørt forskningsprosjekter for å finne nærmere ut av hvordan talentfulle barn skal få det bedre i skolen. Kommuner har kjørt prosjekter, skoler har jobbet med saken, og også Ministeriet for Børn og Undervisning. Målet har hele tiden vært å gjøre den danske Folkeskolen til et bedre sted å være for disse elevene, fordi «De bedste elever bliver bedre og trekker ræsten op!» Read the rest of this entry

Rapport fra organisasjone Cidree.org om #evnerike elever

Utdanningsdirektoratet har nylig blitt medlem av den europeiske organisasjonen Cidree. Her har vi noe «knask» å ta tak i for dere som jobber med evalueringer av Kunnskapsløftet og generelle tiltak for de evnerike elevene?

Curriculum Provision for Exceptionally Able Students Read the rest of this entry

%d bloggere like this: